datum, 26. šewwal 1430.

15. oktobar 2009.

Na 23. redovnoj sjednici Medžlisa Islamske zajednice Zvornik održanoj 15.10.2009. godine donešen je zaključak da se raspiše:

O  G  L  A  S

Za prijavu studenata Fakulteta islamskih nauka za dodjelu stipendija u akademskoj 2009/10 godini.


Na oglas se mogu prijaviti redovni studenti FIN-a sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  1. Potvrdu o članstvu u IZ-i na području MIZ-a Zvornik
  2. Fotokopiju stranice indexa o upisu u 2009/10 školskoj godini
  3. Prosjek ocjena iz prethodne školske godine

- za studente I godine studija fotokopije svih svjedočanstava iz srednje škole

  1. Članovi šehidskih porodica odgovarajuću potvrdu
  2. Članovi porodica RVI odgovarajuću potvrdu
  3. Članovi porodica ili nezaposleni demobilisani borci, potvrdu o statusu i potvrdu od biroa za zapošljavanje
  4. Socijalno ugrožene porodice potvrdu od centra za socijalni rad
  5. Izjavu da nije korisnik stipendije iz drugih izvora


Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti u kancelarije MIZ-a Zvornik u Zvorniku i Sapni najdalje do petka 13. novembra 2009. godine do 14:00 sati.Predsjednik IO Medžlisa:

_____________________

(Mustafa Muharemović)

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062