Prvi dan Kurban bajrama je u petak 27. novembra 2009. godine. Bajram-namaz se klanja u 7 sati i 35 minuta. Bajram namaz na području našeg Medžlisa se klanja na 36. mjesta i to na sljedećim mjestima:
Divič - mekteb, Drinjača - džamija, Đulići - džamija i Tršić - mesdžid, Glodi - džamija, Glumina - džamija, Goduš - džamija, Grbavci - džamija, Hasići - džamija, Jošanica - džamija, Kamenica Gornja - džamija i Brdo - mekteb, Klisa - džamija i Đetići - mesdžid, Kovačevići -džamija, Kozluk - džamija, Kraljevići - džamija i Kobilići - mekteb, Križevići Donji - džamija, Križevići Gornji - džamija, Kula Grad - džamija, Međeđa - džamija, Nezuk - džamija, Novo Selo - džamija i Sefići/Prelići - mekteb, Redžići - mekteb, Selimovići - džamija, Snagovo - džamija, Sultanovići - džamija, Šepak džamija, Ravne - džamija, Vitinica - džamija, Zvornik - Begsuja džamija, Žije Šarci - džamija.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062