Tribina na temu „Primjena zakona o lokalnoj samoupravi i konstitutivnosti naroda“ privukla je veliku pažnju Bošnjaka u Zvorniku. Sala Islamskog centra je ponovo bila prepuna. Aktuelna tema i kompetentni gosti su učinili večer 9. janura 2010. zanimljivom.

Gosti tribine su bili Predstavnici Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda: Muharem Murselović, Edin Ramić, Ramiz Salkić i Mirsad Duraković. Na zanimanje prisutnih o upošljavanju, obrazovanju, diskriminatorskog odnosa prema povratnicima, apliciranje sa projektima na konkurse za kulturu su zanimala slušatelje.

alt
Gosti su govorili o nerješenom pitanju u Zakon o lokalnoj samoupravi, gdje nisu predviđene sankcije za one koji ga ne provodo. Takođe se govorilo o pitanju kvalitetnijeg života, nedostatku inicijativa sa lokalne razine. Preporučen je uporan rad na svim pitanjima kako bi se postigli određeni rezultati. Naglašena je i odgovornost za one koji svojim potpisom prihvataju da je zakon proveden u praksi, kada je u pitanju zapošljavanje u javnoj upravi prema posljednjem popisu stanovništva.

alt

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062