Gost na redovnoj tribini u subotu 20. februara 2010. godine prof. dr. Enver Halilović. Tribina će biti održana u sali Medžlisa Islamske zajednice Zvornik
(Islamski centar). Tema tribine: Sučeljavanje interesa Evropske unije i Rusije na Balkanu.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062