1. Centralni mevlud u subotu 13. rebiu-l-evvela 1431.h.g./27. februar 2010.god. džamija Gornja Sapna poslije podne-namaz, vaiz Husen ef. Kavazović;
2. Drinjača - petak 12. rebiu-l-evvel 1431.h.g./16. februar 2010.god. poslije džume-namaza;
3. Hasići - četvrtak 25. rebiu-l-evvel 1431.h.g./11. mart 2010.god. poslije akšam-namaza;
4. Kraljevići - nedjelja 28. rebiu-l-evvel 1431.h.g./14. mart 2010.god. poslije akšam-namaza;
5. Ravne - nedjelja 05. rebiu-i-ahir 1431.h.g/21. mart 2010.god. poslije akšam-namaza;
6. Jošanica - petak 10. rebiu-l-ahir 1431. h.g./26. mart 2010. god. poslije akšam-namaza;
7. Džamija Begsuja - subota 11. rebiu-l-ahir 1431. h.g./27. mart 2010. god. poslije podne-namaza;
8. Zaseok - subota 18. rebiu-l-ahir 1431.h.g./03. april 2010.god. poslije akšam-namaza;
9. Žuje-Šarci - nedjelja 19. rebiu-l-ahir 1431.h.g./04. april 2010.god. poslije podne-namaza;
10. Glumina - subota 10. džumade-l-ula 1431.h.g./24. april 2010.god. poslije akšam-namaza;
11. Kula Grad - nedjelja 11. džumade-l-ula 1431.hg./25. april 2010. god. poslije akšam-namaza;
12. Međeđa - petak 16. džumade-l-ula 1431.hg./30. april 2010. god. poslije akšam-namaza.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062