REDOVNA JAVNA TRIBINA U SALI ISLAMSKOG CENTRA U ZVORNIKU: SUBOTA 20. MART U 16:00 SATI. GOST DOC. DR. DŽEVAD HODŽIĆ, PROFESOR FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU. TEMA TRIBINE: ISLAM I ODNOS PREMA PRIRODI

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062