U okviru prvog ciklusa redovnih tribina u sali Islamskog centra u Zvorniku u subotu 20. marta 2010. gost je bio doc. dr. Dževad Hodžić. Tema tribine je bila „Islamski odnos prema prirodi“.

Predavač na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu doc. dr. Dževad Hodžić vrlo zanimljivo elaborirao je ovu ekološku temu. U svom izlaganju je govorio da  ovo veoma važno globalno pitanje nalazi na marginama bosanskohercegovačkog društva. Naveo je podatke ekoloških pokreta o čak 12.000 evidentiranih divljih deponija koje onečišćuju okolinu. Postavio je pitanje zašto  muslimani koji u svojoj tradiciji i kulturi imaju razvijenu naviku za urednog vlastitog prostora javni prostor ne smatraju svojim, te se prema njemu tako i odnose.

alt

U izlaganju je naveo da trebamo razviti ekološku svijest kod muslimana i na duhovnim temeljima, s obziroma da je zemlja džamija, a džamija mora biti čista. Predložio je multidisciplinaran pristup ovom pitanju, a da muslimani legitimno postave ovu temo kao svoju.

alt

Nakon izlaganja gosta uslijedila su pitanja i diskusija o ovom važnom pitanju našeg i budućeg vremena.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062