U Zvorniku je u petak održan prvi  sastanak Organizacionog odbora za obavljanje kolektivne dženaze 1. juna 2010. godine i obilježavanje godišnjice stradanja opštine Zvornik.

Organizacioni odbor je razmatrao zaduženja pododbora i nosioce poslova za kvalitetnu organizaciju. Takođe je razmatran budžet dženaze po stavkama i pododborima. Ovim prvim sastankom su započele pripreme za višednevno obilježavanje godišnjice stradanja nevinih civila na području oopštine Zvornik. Centralni događaj je planiran za 1. juni 2010. na mezarju u Gornjoj Kalesiji, kada će biti obavljena kolektivna dženaza za sve one koji do tada budu identifikovani.

alt

Članovi Organizacionog odbora su upoznati sa brojem do sada identifikovanih zvorničana iz zajedničkih grobnica.

Nakon opsežne rasprave usvojen je budžet manifestacije, te podijeljena konkretna zaduženja za nosioce poslova za naredni period.

alt

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062