U petak 27. avgusta 2010. godine održana je dvadeset deveta redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Na dnevnom redu je bilo devet pitanja o kojima se raspravljalo.

 

 

Izvršni odbor uz prisustvo Predsjednika Građevinskog odbora za obnovu džamije Rijeka razgovarao o njenoj obnovi i otvorenim pitanjima u dosdašnjem periodu. Po pitanju obnove džamije u Skočiću utvrđena je daljna dinamika poslova za početak obnove u mjesecu septembru. I za ovu džamiju je završena sva potrebna građevinska dokumentacija. Izvršni odbor je upoznat sa kandidatima za finasiranje obnove džamije Kušlat.

alt

 

Doneseni su konkretni zaključci i zaduženja za predstojeće svačano otvorenje mesdžida,  turbeta i šehidske česme u Mahmutovičima, a koje je zakazano za subotu 18. septembra. U Okviru obilježavanja bajramskih blagdana bit će upriličen bajramski prijem u četvrtak prvog dana bajrama.

 

Izvršni odbor je donio i zaključak po zahtjevu grupe džematlija iz naselja Brdo u Kamenici. Članovi Izvršnog odbora imali su zajednički iftar sa muderisima Behrambegove medrese koji su bili u obilasku našeg Medžlisa.

alt

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062