Centralna ikrar dova za hadžije sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u džamiji u Međeđi. Srijeda 12. zu-l-kade 1431. h.g., odnosno 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12:00 sati.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062