Izbori u islamskoj zajednici prema planiranoj dinamici održani su u subotu 25. Decembra 2010. Godine za članove izvršnih odbora medžlisa. Izbori za Izvršni odbor Medžlisa islamske zajednice Zvornik su održanu u Sali Medžlisa u Zvorniku sa početkom u 9:00 sati.
Na listi je bilo ukupno dvadeset i jedan kandidat, od kojih se deset biralo u novi saziv Medžlisa. Na izbornoj Skupštini Medžlisa koja broji 56 zastupnika bilo je prisutno 40 zastupnika ili 71,44%. Glasanje je provedeno u najboljem redu, a nevažećih listića nije bilo. Za članove izvršnog odbora biralo se deset članova, a glavni imam je član po dužnosti.

alt

Predloženi kandidati su dobili broj glasova kako slijedi:

 1. Arifović Mustafa 15
 2. Pašić Hariz 29
 3. Bećirović Ramo 24
 4. Bešlić Samir 20
 5. Grahić Emir 22
 6. Gušić Agan 6
 7. Hadžić hkija 19
 8. Halilović Osman 16
 9. Jusić Juso 20
 10. Karić began 26
 11. Mahmutović Zudin 21
 12. Mehidić hariz 11
 13. Mehmedović Mehdin 10
 14. Memić Ahmet 19
 15. Memić Fikret 5
 16. Muharemović Mustafa 31
 17. Omerović senad 6
 18. Palić samir 21
 19. Salihović Mujo 13
 20. Selimović Sejad 8
 21. Šahbegović Fetija 14

Novi saziv Izvršnog odbora će biti konstituisan nakon verifikacije glavne izborne komisije.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062