altRedovni kontakti Medžlisa Islamske zajednice Zvornik traju u kontinuitetu sa svim značajnim faktorima za normalno odvijanje vjerskog života.
U utorak 08. februara 2011. godine prostorije Medžlisa su posjetili članovi Lot tima EUFOR-a iz Zvornika. Tom prilikom su razgovarali sa predsjednikom Medžlisa Mustafom Muharemović. U opuštenoj atmosferi razmjenili su mišljenje o stanju ljudskih prava i vjerskih sloboda na ovom području.Takođe se razgovaralo o aktuelnim zbivanjima i tokovima u bosanskohercegovačkom društvu.  
alt
alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062