altOrganizacioni odborza manifestacije "Dani Hasana kaimije" raspisao je nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola za literarni rad. Nagrade će se dodijeliti u vrijeme trajanja manifestacije od 9. do 12 juna u Zvorniku.

 

Učenici osnovnih škola pišu na temu "Veseo čovjek je kao sunce - kud god ide, osvjetljava"
Učenici srednjih škola pišu na temu "Biti uljudan važnije je nego biti u pravu".
Radovi se šalju do 29. aprila 2011. godine na sljedeće adrese: Muftijstvo tuzlansko (Turalibegova 39 75000 Tuzla), Medžlis islamske zajednice Zvornik (Svetog save bb 75400 Zvornik ili Kraljevići bb 75411 Sapna).
Radovi se prijavljuju pod šifrom, a rješenje šifre se šalje u posebnoj koverti uz prijavljeni rad.
Prijavljeni radovi ne smiju biti duži od dvije stranice kucanog teksta.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062