Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Zvornik aktivno radi na poboljšanju uslova vjerskog života na svome području. Na tom putu u srijedu 6. aprila 2011. godine održana je Druga redovna sjenica.
Na sjednici su prisustvovali: Nuriuja ef. Čikarić, Hariz ef. Pašić, Began Karić, Ramo Bećirević, Juso Jusić, Samir Bešlić, Samir Palić, Emir Grahić i Mustafa Muharemović. Na sjednici je razmatrano ukupno jedanaest tačaka dnevnog reda, te su doneseni određeni zaključci i odluke. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice, te je data saglasnost za rekonstrukciju pratećeg objekta džamije u Diviču. Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda bio je prisutan Smajo Kapidžić predsjednik džematskog odbora u Diviču. 
alt
U raspravi o analizi održane redovne skupštine Medžlisa konstatovano je da je skupština dobro pripremljena i održana uspješno. Izvršni odbor je usvojio odluku o nagradnom fondu za ovogodišnje mektebsko takmičenje i sportski turnir. Po zaključcima skupštine usvojen je operativni plan rada za 2011. godinu koji sadrži rokove realizacije i nosioce aktivnosti. Izvršeni odbor je imenovao komisiju za razmatranje nacrta pravilnika o članarini. a komisija za obilazak prijavljenih džamija za svečano otvaranje dobila je konkretna zaduženja. 
Takođe je imenovan i Građevinski odbor za izgradnju mekteba u Striježevu. Izvršni odbor je donio zaključke po pitanju stanja na području Križevića. Razmatrani su i prispjeli zahtjevi do ove sjednice, a određen je i datum održavanja radnog sastanka sa predsjednicima džematskih odbora i blaganicima u džematima.
alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062