Zainteresovana pravna i fizička lica koja žele sponzorirati ovogodišnje "Dane Hasana Kaimije", mogu se javiti na Medžlis Islamske zajednice Zvornik do 15. maja 2011. godine.
Isticanje naziva sponzora je planirano u okviru medijske kampanje manifestacije koja počinje 20. maja, a ogleda se u sljedećem: TV spot na RTV TK, džambo plakati, radio džingl, reklama u "Preporodu", plakat B-2, web stranica Medžlisa i dr.
Način kontakta je objavljen na wb stranici.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062