U cilju kvalitetnijeg rada Medžlisa islamske zajednice Zvornik u subotu 7. maja održan je planirani radni satanak rukovodstva medžlisa sa predsjednicima džematskih odbora i blagajnicima u džematima.

 

 

Na satanku su prisutni upoznati sa aktuelnim pitanjima i zadatcima. Data su određena uputstva u cilju boljeg upoznavanja sa normativnim aktima Islamske zajednice za vođenje knjiga. Takođe sje raspravljeno o prikupljanju potrebnih podataka, informacija i dokumentacije u cilju boljeg planiranja i operativnog rada  Medžlisa I džemata.

alt

 

Posebno je ukazano na važnost vakufa i vakufske imovine i prečišćenog pravilnika o uvakufljavanju, kao i formiranja jedinstvene baze podataka.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062