PLAN VJERSKIH MANIFESTACIJA NA PODRUČJU MUFTIJSTVA TUZLANSKOG

2011. GODINE

 

 

DATUM

MEDŽLIS

AKTIVNOST

MJESTO


APRIL

23.04.

VLASENICA

DŽENAZA

RAKITAMAJ

12.05.

BRATUNAC

DŽENAZA

BRATUNAC


29.05.

TUZLA

DOVA

TAUŠANJUNI

01.06.

KALESIJA

DŽENAZA

MEMIĆI


04.06.

BRČKO

OTVORENJE DŽAMIJE

ŠATOROVIĆI


09.-12.06.

ZVORNIK

KAIMIJINI DANI

ZVORNIK


11.06.

BRČKO

DŽENAZA

BRČKO


26.06.

TUZLA

OTVORENJE MESDŽIDA

KAMENJAŠI
JULI

02.07.

ZVORNIK

OTVORENJE DŽAMIJE

JOŠANICA


10.07.

SREBRENICA

OTVORENJE DŽAMIJE

SLAPOVIĆI


11.07.

SREBRENICA

DŽENAZA

POTOČARI


13.07.

VLASENICA


NOVA KASABA


16.07.

SREBRENICA

OTVORENJE DŽAMIJE

SREBRENICA


17.07.

GRADAČAC

OTVORENJE DŽAMIJE

LEDENICE GORNJE


23.07.

SREBRENIK

OTVORENJE DŽAMIJE

ĆEHAJE


24.07.

ZVORNIK

OTVORENJE DŽAMIJE

DIVIČ


25.07.

SREBRENIK

DOVA

RATIŠ


30.07.

ŽIVINICE

DOVA

DŽEBARI


31.07.

BRATUNAC

ŠEHIDSKA DOVA

POBUĐEAUGUST

13.08.

SREBRENIK

DOVA

PRISADI
SEPTEMBAR

 

03.09.

GRADAČAC

OTVORENJE DŽAMIJE

SIBOVAC-OMERAGIĆI


04.09.

KLADANJ

DOVA

DJEVOJAČKA PEĆINA


10.09.

ZVORNIK

OTVORENJE DŽAMIJE

DONJI KRIŽEVIĆI 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062