Zadnji sasatanak Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika i klanjanja kolektivne dženaze 1. juna na mezarju Gornja Kalesija održan je u četvrtak 26. maja 2011. godine u Zvorniku.Članovi Organizacionog udbora upoznali su se sa dosadašnjim pripremama za obilježavanje ovih datuma. Na mezarju u Gornjoj Kalesiji bit će klanjanja dženaza za osmero civilnih žrtava zločina iz 1992. godine.


  1. Dautović (Alije) Ibrahim r. 07.02. 1971. u Glodima
  2. Hasanović (Selme) Šemsudin r. 20.02. 1970. u Klisi
  3. Osmić (Alje) Mirsad r. 20. 05. 1973. u Đulićima
  4. Rizvić (Omera) Ibrahim r. 11. 06. 1956. u Glodima
  5. Karabegović (Ohrana) Bajro r. 08. 08. 1923. u Križevićima
  6. Suljić djevojačko Dautović (Hasana) Ajna r. 02. 04. 1928. u Potočanima
  7. Okanović (Rizve) Ramiz r. 17.02. 1961. u Grbavcima
  8. Bečić (Smajla) Asim r. 13.04. 1949. u Memićima

alt

Na sastanku je takođe utvrđen  konačan protokol ovogodišnje dženaze:

10:00 sati - ispraćaj tabuta ispred komemorativnog centra u Tuzli

10:30 sati - posjeta  loguru i  mjestu masovnih zločina u Tehničkom školskom centru u Karakaju.

12:00 sati - polaganje cvijeća službenih delegacija

12:30 sati – intoniranje himne Bosne I Hercegovine

12:35 sati – učenje sure Ja-sin

I12:55 sati – čitanje izjave porodica žrtava

13:00 sati – učenje ezana

13:20 sati – učenje salle

13:25 sati – klanjanje dženaze-namaza

13:40 sati nošenje tabuta i čitanje imena

Ovogodišnja kolektivna dženaza će biti dostupna svima prenosom u živo na web portal www.istočanbosna.ba

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062