Danas je u Muftijstvu tuzlanskom održana najavna press konferencija za ovogodišnju manifestaciju Dani Hasana Kaimije. Javnnost je upoznata sa dosadašnjim pripremama, programom manifestacije i dobitniku nagrade “Hasan Kaimija” za životno djelo.

Bekir ef. Šabić u ime muftije tuzlanskog Husein ef. Kavazovića, predsjednika organizacionog odbora, saopštio ime dobitnika nagrade za životno djelo. Ova nagrada se dodjeljuje po sedmi put, a ovogodišnji laureate je prof. dr. Omer Nakičević. U obrazloženju je istaknuto da je napor prof. Nakičevića u naučnom i spisateljskom radu, razvoju Fakulteta Islamskih nauka, i obrazovanju mlađih generacija.

Predsjednik Izvršnog odbora manifestacije je govorio o ostalim nagradama “Hasan Kaimija” , a bit će dodjeljene za najbolju objavljenu knjgu u 2010. godini prijavljenu na javni konkurs. Saopštio je da je žiri  u sastavu: Sead Seljubac (predsjednik), Adib Đozić (član) i Amir Karić (član) je u uži izbor kandidovanih djela odabrao tri knjige:

 1. Jahić Adnan, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941),
 2. Tanović Bakir, Historija Bosne u okviru Osmanskog carstva,
 3. Čampara Salko i Kovač Fuad, Izdaja i zločin: novi dokumenti o ustaškom, četničkom i partizanskom pokretu.

alt

U petak 10. juna u večernjim satima bit će dodjeljene i nagrade u kategodriji osnovnih i srednjih školapo objavljenom konkursu. Potom je g. Muharemović govorio o program četvorodnevnog druženja na obali Drine koji se sastoji od izložbi, promocija knjiga, pjesničke večeri, te vjerskih sadržaja: zikra, mevluda, šehidske dove….

alt

O dobitniku nagrade za životno djelo:

Dobitnik nagrade “Hasan Kaimija” za 2011. godine za životno djelo je prof. dr. Omer Nakičević, rođen u Teočaku 02. januara 1927 godine. Osnovno obrazovanje stakao u rodnom mjestu, srednje u Behram-begovoj medresi u Tuzli i Gazihusrev-begovoj medresi u Sarajevu, gdje je maturirao 1947. godine.  Upisao je se na Folozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gdje uhapšen kao član Mladih muslimana 1949. godine. Nakon desetogodišnje zatvorske kazne nasatavlja studij na istom univerzitetu, grupa za orjentalne jezike i književnost, a diplomira 1962. godine.

Specijilizirao je žurnalistiku na kairskoj radio stanici 1963-64. godine pripremanje i izvođenje emisija na arapskom jeziku. Magistrirao je na Kairskom univerzitetu 1968., a doktorirao 1981. godine na beogratskom univerzitetu. Trenutno je u status profesora emeritus na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i professor na predmetu Hadis.

U svom dugogodišnjem radu dao je veliki doprinos u razvoju fakultetu islamskih nauka u obnovi izgradnje fakulteta, uvođenju posdiplomskog studija i izdavačke djelatnosti.

Prof. dr. Omer Nakičević veoma aktivno se bavio naučnim radom i objavio veliki broj članaka i naučnih radova. Objavio je sljedeće knjige:

 1. Protesni marš stanovnika Kosova 1882. godine, priština 1986.
 2. Hasan Kafi Pruščak – pionir arapsko-islamskih znanosti u BiH, Sarajevo 1977.
 3. Arapsko islamske znanosti i glavne škole u BiH od XV – XVII, (Sarajevo, Mostar, Prusac), Sarajevo 1981.
 4. Uvod u hadiske znanosti, Hadis, Sarajevo 1986.
 5. Priručnik arapskog jezika I, Sarajevo 1989., sa Munirom Ahmetspahićem.
 6. Pripučnik arapskog jezika 4, Sarajevo 1989., sa Munirom Alispahićem.
 7. Eliksir sreće, Džamiu’s-seadat – pogled na islamsku etiku u teoriji i praksi, Muhammed Mahdi Ebu Darr En-Neraqi, prijevod sa arapskog i engleskog i naučna interpretacija sa Munirom Ahmetspahićem, Sarajevo 1995.
 8. Arapski jezik, I razred osnovne škole, Sarajevo 1995., sa Jusufom Ramićem i Mesudom Hafizovićem.
 9. Arapski jezik, II razred osnovne škole, Sarajevo 1995., sa Jusufom Ramićem i Mesudom Hafizovićem.
 10. Arapski jezik III razred osnovne škole, Sarajevo 1995., sa Jusufom ramićem i Mesudom Hafizovićem.
 11. Historijski razvoj institucije Rijaseta, Sarajevo 1996.
 12. Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka (1887.-1998.), Sarajevo1998.
 13. Hadisi sa komentarom (predavanja za II godinu – pedagoški smjer), Sarajevo 1998.
 14. Mustafa Mahmud, Muhamed alejhi-s-salatu ve-s-selam (Pokušaj razumjevanja Vjerovjesničke biografije), Sarajevo 1994.
 15. U okrilju Kur’ana – Fi-zzilali’l Qur’an, Seid Qutb 30 svezaka, prijevod sa arapskog  (u rasponu 1996-2000., prof dr. Omer nakičević, prof. dr. Jusuf Ramić, mr. Mesud Hafizović, mr. Enes Ljevaković).
 16. Kur’anski belagat i njegov ‘idžaz – nadnaravnost Kur’ana, Sarajevo 2000.
 17. Karabeg, Sarajevo, 2001.
 18. Poslanica o kur’anskim nadnaravnostima, Bediuzzeman Said Nursi, Sarajevo 2003.
 19. Sirijsko predavanje, prijevod iz djela Risale-i Nur od Bediuzzeman Said Nursi, Sarajevo2003.
 20. Multeqa’l-ebhur (Stjecište mora), autor Ibrahim el-halebi, komentar Vehbije Sulejmana Guverdžija el-Albanija, I tom, Sarajevo 2002., prijevod: dr. Omer nakičević, mr. Enes Ljevaković, dr. Džemaliddin Latić
 21. Muhammed b. Isma’il es-San’ani, Subulu’s-Selam (Putevi spasa), komentar djela Bulugu’l-meram min ediletti’l-ahkam od Muhammeda b. Ismaila es-San’anija, Sarajevo 2003.
 22. Hafiz Seid Zenunović i njegov prevod Kur’ana, Sarajevo 2002.

 alt

Organizacioni odbor manifestacije Dani Hasana kaimije je donio odluku da se emeritus prof. dr. Omeru Nakičeviću dodijeli nagrada “Hasan Kaimija” za 2011. godinu zbog njegova doprinosa razvoju islamske naučne misli kod nas, borbi za prava muslimana, razvoju Fakulteta islamskih nauka i obrazovanja.

Tuzla: 02. juni 2011. godine

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062