Treći dan Ramazanskog bajrama je u džematu Đulići se desila lijepa svečanost. Polaznici mektebske nastave obradovali su svoje roditelje završnim ispitom – hatmom.

U odlično pripremljenom program pod vođenjem imama Zujad ef. Hasanovića predstavili su dio svog stečenog znanja u mektebu. Grahić (Lutve i Safete) Selma, Grahić (Emina i Mine) Jasmina, Gojkić Dževada i Refije) Emina, Ramić (Sabita i Mirsada), Armin, Alić (Huseina i Nermine) Semina, Musić (Esada i Sevle) Merima i Emina naučili su osnove svoje vjere i ovladali učenjem Kur’ana.

alt

Na kraju programa  vazu-nasihatom se obratio imam Nurija ef. Čikarić i uputio čestitku na ovom uspjehu. Dovu je proučio Mustaf ef. Muharemović.

alt

Džematlije i džematski odbor su pripremili lijepe hedije za ovu vrijednu djecu, a uručio im je predsjednik džemtskog odbora Ibro Selimović. Za uloženi trud i napor nagrađen je i imam Zijad ef.

alt

Đulići, 1. septembar2011

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062