Jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini,  sagrađena u srednjovjekovnoj tvrđavi Kušlat u vrijeme sultana Mehmeda Fatiha II zapaljne je  kao i ostale džamije u Podrinju. San o obnovi ovog simbola islama u Srednjem Podrinju postaje java.

Želju da se ova džamija obnovi u sebi je dugo nosio hadži Ibrahim Hadžić, koji je pokušavao u krugu svojih prijatelja obezbjediti vakife za ovo hairli djelo. Tokom 2010. obratio se ljudima u Islamskoj zajednici sa prijedlogom da se pokrenu potrebne pripreme. Kako je projekat za rekonstrukciju džamije već ebio urađen pristupilo se rješavanju određenih otvorenih pitanja I priprema.   Želju da budu vakifi ove džamije izrazili su Alija Efendić, nekadašnji zvornički advokat sa trenutnim boravištem u Sjedinjenim Američkim Državama, te dr. Džemil i dr. Senada Hujdurović.

alt

Tokom 2011. godine počele su pripreme. Imami su organizirali I izveli akciju čišćenja džamije, a u međuvremenu su formalizovani  dogovori o finsirnju obnove džamije Kušlat. Potom je zajednički odabran  izabran izvođač radova, te potpisan ugovor za rekonstrukciju. Time su ispunjene sve neophodne pripreme za početak poslova. Tim povodiom je u četvrtak 20. novembra 2011. godine upriličena skromna svečanost  među ostatcima zidova zapaljene džamije. Uz prisustvo imama Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, vakifa, članova njohovih porodica i prijatelja , izvođača radova, te stanovnika okolnih naselja.

alt

Svečanost je započela učenjem ezana sa okolnih stijena od zvorničkih imama. Nakon podne-namaza učenjem Kur’ana i dove ozvaničen je početak obnove. Kur’an su učili prisutni imami, a dovu glavni imam Nurija ef. Čikarić. 

Hadži Ibrahim Hadžić, pravni zastupnik vakifa se zahvalio u njihovo ime Islamskoj zajednici koja je omogućila da učestvuju ovom lijepom poslu.  Dr. Džemil  Hujdurović se prisjetio svojih putovanja između Bratunca i Zvornika kada mu je pogled mamila džamija na visokoj stijeni. “Na ideju za obnovu ove džamije došla je moja supuiga, pošto smo svaki dan putovali iz Bratunca u Zvornik, a poslije rata je govorila da bi dobro bilo da se ponovo obnovi. Tako smo odlučili da budemo vakifi ove džamije.”Kaže dr. Džemil Hujdurović.

alt

Njegova supruga dr. Senada Hujdurović je istakla da ih je na ovo poticao hadži Ibrahim Hadžić, koji im je pomogao u trenutcima materijane i moralne krize prije nekoliko godina. “Jednom sam na odmoru razmišljala o tome da  počnemo obnovu džamije iako nismo riješli sve naše probleme... Jutros sam bila jako raspoložena i oduševljena. Zahvaljujem Allahu dž. š.što nam je omogućio da budemo vakifi ove džamije.”

Lijepo jebilo  ovog vedrog oktobarskog dana na stijeni s koje pruža širok pogled na doline Rijeka Drinjače i Jadra koje se spajaju ispod ove neobične džamije.

alt


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062