Obnova džamije Kušlat je u punom jeku. Kameni zidovi se ponovo uspravljaju i dominiraju okolinom. Relazivno povoljni vremenski uvjeti omogućili su izvođačima radova da ostavre planirano za ovu godinu.

Danas su učesnici u projektu zajednički posjetili gradilište. Predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, vakifa,  izvođača radova i mještana Pahljevića obišli su gradilište džamije Kušlat. Uvjerili se da radovi teku planiranom dinamikom, bez obzira na otežavajuće okolnosti pri transportu građevinskog materijala, jer se transport vrši samaricom na konjima i ljudskim naporom.

alt

Cilj je postignut da su kameni zidovi obnovljeni i konzervirani. Time je džamija sačuvanja od daljnjeg propadanja. Radovi će biti nastavljeni ako Bog da na proljeće.

alt

alt


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062