Broj: 05-06-314/11

datum, 24. muharrem 1433.

              19. decembar  2011.


         Predmet: Oglas za stipendiranje studenata Fakulteta Islamskih naukaO G  L  A  S


Za prijavu studenata FINA-a za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/12 godini.


      Na oglas se mogu prijaviti redovni studenti FIN-a sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik.

     Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  1. Potvrdu očlanstvu u IZ-i na području MIZ-a Zvornik
  2. Fotokopiju stranice indexa o upisu u 2011/12 školskoj godini
  3. Prosjek ocjena iz prethodne školske godine

- za studente I godine studija fotokopije svih svjedočanstava iz srednje škole

  1. Članovi šehidskih porodica odgovarajuću potvrdu
  2. Članovi porodica RVI odgovarajuću potvrdu
  3.  Članovi porodica ili nezaposleni demobilisani borci, potvrdu o statusu i potvrdu od biroa za zapošljavanje
  4. Socijalno ugrožene porodice potvrdu od centra za socijalni rad


     Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti u kancelarije MIZ-a Zvornik u Zvorniku i Sapni najdalje do petka 30. decembra 2011. godine do 14:00 sati.                                                                                            Predsjednik IO Medžlisa:

                                                                                            _____________________

                                                                                            (Mustafa Muharemović)

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062