Obavještavamo komšije, prijatelje i rodbinu da je naš dragi:


     Mehmedović (Alije) Sulejmen - Hero


 

       Preselio na ahiret 12. 01. 2012. u 84. godini života.

          Dženaza će biti klanjana u subotu 14. januara 2011.

            20. safera 1433 h. g. u 14:00 sati na mezrju u Lipovcu

           Tevhid će biti obavljen poslije dženaze u džamiji Begsuja


R A H M E T U L L A H I  A L E J H I


               Ožalošćeni: sinovi: Adem, Sulejman, Derviš i Besim, kćerke: Aiša, Derviša, Hasija,

       Šaha, Razija, Sadija, Safija, snahe, zetovi, unučadi, praunučadi, braća, sestra,

 te ostala mnogobrojna rodbina, komšiije i prijatelji

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062