U Zvorniku (Kula Grad), je Ibrahim ef. Topalović o svom trošku podigao mesdžid da bi se u njemu redovno održavala vjerska obuka, kojom rukovodi Hasan ef. Smajlović. Ove godine završilo je hatmu sedam polaznika pa je hatme-dovi prisustvovao velik broj domaćih vjernika i gostiju.

 
Glasnik VIS u SFRJ, 11-12/1969., str. 538.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062