Akcija koja trajei rezultate daje  “Džemat pomaže”  na području Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Posebno je značajna  u toku je ovih zimskih  dana kada su temperature ispod nule. Džemat Sapna je organizirao sakupljanje pomoći za porodice u Zvorniku.

Predvođeni imamom Hasim ef. Rizvić prikupljena je pomoć u prehrambenim i higjenskim proizvodima, te odjeći i uručena  Čuku Mireli koja živi sa dvoje male djece i to u tuđoj kući.

alt

Potom je pomoć uručena i neni Neziri Fejzić koja živi sama u jako lošim životnim uvjetima. Solidarnost naših ljudi pomoći će ovim porodicama da lakše prebrode  zimske dane.

alt

alt

Zvornik, 29. januar 2012.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062