1. GLUMINA, SUBOTA 4. FEBRUAR 2012. U 12:00 SATI - CENTRALNI MEVLUD
2. SAPNA, NEDJELJA 5. FEBRUAR 2012. U 12:00 SATI
3. ZASEOK, NEDJELJA 4. MART 2012. U 12:00 SATI
4. KRALJEVIĆI, NEDJELJA 11. MART 2012. U 12:00 SATI
5. SELIMOVIĆI-MAHMUTOVIĆI, SUBOTA 17. MART2012. POSLIJE AKŠAM-NAMZA
6. KLISA, NEDJELJA 18. MART 2012. 12:00 SATI
7. ŽUJE-ŠARCI, SUBOTA 24. MART 2012. 12.00 SATI
8. MEĐEĐA, NEDJELJA 25. MART  2012. 13:00 SATI
9. VITINICA, SUBOTA 31. MART 2012. 11:30 SATI
10. ZVORNIK, NEDJELJA 1. APRIL 2012. 13:00 SATI
11. KOZLUK, SUBOTA 7. APRIL 2012. 13:00 SATI - HATME POLAZNIKA MEKTEBSKE NASTAVE
12. GODUŠ, NEDJELJA 08. APRIL 2012. U 12:00 SATI 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062