Izvršni odbor Medžlisa islamske zajednice zvornik održao je svoju devetu redovnu sjednicu u srijedu 28. marta. 2012. godine. Na sjednici je razmatrano deset tačaka dnevnog reda.

Usvojen je zapisnik sa osme redovne sjednice, te prihvaćen izvještaj konkursne komisije za prijem u radni odnos imama u Kozluku, po kojem su dva kandidata uša u uži izbor. Analiziran je rad redovne izvještajne Skupštine medžlisa i konstatovano da je bila uspješna. Izvršni odbor je zaljučio da se na redovnom aprilskom sastanak imama i predjsnika džematskih odbora održi seminar o vakufu.

alt

Usvojena je odluka o finsiranju mektebskog takmičenja i nagradama za najbolje učesnike. Takođe je donešena odluka o izdavanju u zakup zemljišta vakufa Denišlić. Članovi Izvršnog odbora su upoznati sa radovima na zgradi Medžlisa u Sapni.

alt

Izvršni odbor je usvojio operativni plan rada za 2012. godinu sa konkretnim zaduženjima. Takođe je usvojen plan vjerskih manifestacija na području Medžlisa za tekuću godinu. Donešeni su zaključci po prispjelim zahtjevima o uvakufljenju zemljišta od porodice Omerović u Kamenici, te pružanju pomoći organizaciji dana otpora 2012. Takođe je imenovan Građevinski odbor za rekonstrukciju mekteba u Jusićima.

 alt


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062