Organizacioni odbor za obilježavanje dvadeset godina od zločina nad Bošnjacima opštine Zvornik i organizovanja kolektivne dženaze održao je redovni sastanak danas u Zvorniku. Na sastanku su razmatrana organizaciona pitanja, precizirani zadatci i zaduženja za neredni period.

Organizacioni odbor je usvojio sadržaje u okviru “Klišanaske noći straha i neizvjesnosti”, te protokol kolektivne dženaze 2. juna na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji. Takođe je usvojen i raspored autobusa za prevoz zainteresiranih za dolazak na dženazu.

alt

 1. Drinjača – Divič – Orahovac -Gornja Kalesija;   polazak 10:00 sati
 2. Kamenica – G. Kalesija ; polazak 10:00 sati
 3. Kula Grad – Zvornik – Orahovac -G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 4. Križevići – G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 5. Grbavci – G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 6. Jusići – Kozluk – Tršić – G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 7. Šetići – Karakaj -G. Kalesija; polazak  10:00 sati
 8. Đulići – Karakaj -G. Kalesija; polazak  10:00 sati
 9. Klisa – Karakaj - G. Kalesija; polazak  10:00 sati
 10. Zaseok – Kraljevići -G. Kalesija; polazak; 10:00 sati
 11. Vitinica – Sapna - G. Kalesija ;polazak  10:00 sati
 12. Snagovo – G. Kalesija; polazak  10:00 sati
 13. Srebrenica-Bratunac – G. Kalesija; polazak 9:00 sati
 14. Mihatovići – Simin Han – G. Kalesija; polazak 9:30 sati
 15. Živinice – G. Kalesija; polazak 9:30 sati
 16. Komemorativni centar  Tuzla – S. Han – G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 17. Ilidža –G. Kalesija
 18. Hadžići – G. Kalesija
alt

Otganizacioni odbor je utvrdio konkretna zaduženja i nosioce poslova u okviru tehničkih priprema za kvalitetno organizovanje sadržaja ovogodišnje  godišnjice zločina i kolektivne dženaze.

alt

Zvornik, 11. maj 2012.
Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062