Na press konferenciji u Tuzli je najavljena ovogodišnja kolektivna dženaza za 32 civilne žrtve sa područja Zvornika iz 1992. godine. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji bit će ukupno trideset dva tabuta. Najmlađa žrtva četničkog zločina je petogodišnji Tarik (Faika) čaklovica.


Predstavnici Organizacionog odbora Mustafa Muharemović, Ahmet Grahić, Hakija Smajlović i Mehmed Pargan predstavili su planirane aktivnosti u vezi dženaze.

alt

Spisak žrtava:

 1. Bašić (Emina) Pašan rođen 1943. iz Snagova
 2. Đedović (Mustafe) r. 1960. iz Zvornika
 3. Aliji (Rasima) Elez r. 1944. iz Snagova
 4. Fejzić (Himze) Sulejman r. 1957. iz Snagova
 5. Mehić (Uzeira) Muharem r. 1956. iz Skelana
 6. Mehić (Uzeira) Safet r. 1964. iz Skelana
 7. Mehić Uzeira) Hasib r. 1963. iz Skelana
 8. Mehić (Fadila) Feho r. 1963. iz Skelana
 9. Čaklovica (Faika) Tarik 1987. iz ZVornika
 10. Ramadanović (Šeće) Nešad r. 1966. iz Zvornika
 11. Omerović ((Ohrana) Emir r. 1976. iz Zvornika
 12. Ćormehić (Ahmeta) Ibrahim, r. 1952. iz Jošanica
 13. Ibrišimović (Mustafe) Mujo r. 1968. iz Zvornika
 14. Karić (Muharema) Juso r. 1953. iz Zvornika
 15. Karić (Muharema) Nurija r. 1944. iz Zvornika
 16. Karić (Salkana) Ćazim r. 1955. iz Snagova
 17. Dedić (Muharema) Meho r. 1957. iz Snagova
 18. Čokerović (Šerifa) Nedžad r. 1968. iz Skelana
 19. Mustafić (Alije) Bekir r. 1961. iz Skelana
 20. Kamenica (Mehe) Mehmed r. 1937. iz Bijeljine
 21. Ahmetović (Paše) Dževad r. 1967. iz Novog Sela
 22. Hodžić (Avdulaha) Ohran r. 1974. iz Snagova
 23. Haskić (Huseina) Avdrahman r. 1919. iz Zvornika
 24. Husejnović (Sejde) Senad r. 1973. iz Đulića
 25. Baručić (Mehmeda) Edin r. 1974. iz Kostijereva
 26. Mahmutović (Muje) Fadil r. 1962. iz Glumine
 27. Halilović (Fetije) Izudin r. 1975. iz Đulića
 28. Majlović (Šabana) Munira r. 1923. iz Durakovića
 29. Jašarević (Muradifa) Izet r. 1974. iz Klise
 30. Muratović (Safeta) Nijaz r. 1967. iz Guštera
 31. Kapidžić (Redžepa) Ifraim r. 1955. iz Diviča
 32. Hamzabegović (Smaje) Ibrahim r. 1931. iz Glodi

alt

Protokol dženaze:

10:00 sati - ispraćaj tabuta ispred komemorativnog centra u Tuzli

12:00 sati - intoniranje himene Bosne i Hercegovine

12:05 sati - polaganje cvijeće službenih delegacija

12:40 sati – čitanje zjave porodica žrtava

12:45 sati – učenje sure Ja-sin

13:00 sati – učenje ezana i podne-namaz

13:20 sati – učenje salle

13:25 sati - dženaza-namaz

13:40 sati - nošenje tabuta i čitanje imena

14:15 sati – zajednička dova

alt

Datum, 30. maj 2012.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062