Porodične kuće kao i vjerski objekti porušei su u džematu Redžići. Ovih dana je intezivna obnova porušene džamije, ali i gradnja nakšibndijske tekije.


Džamija u Redžićima podignuta je u drugoj polovini 19. stoljeća, bila je od jednostavnih materijala dostupnih u tom vaktu. Na njenom mjestu tokm šezdesetih godina izgrađena je nova džamija sa zidanom munarom. Džamija je srušena početkom 1993. godine. Dugo su džematlije ovog džemata namaze obavljali u mektebskoj učionici.  

alt

Uporedo je trajala izgradnja modernog objekta sa kupolom. Ovih dana na džamiji je urađena fasada, pa je svojim izgledom ukrasila naselje. Predstoje preostali unutarnji radovi kako bi bila potpuno završena i zadovoljila sve vjerske potrebe džemata.

alt

Uporedo u Redžićima se gradi i nakšibendijska tekija “Šejh Mehmed ef. Hafizovič”. Ova tekija sa prostorom potrebnim za zikr i druge sufijske obrede, te ima  porostor koji će koristiti putnicima namjernicima. Posebno će biti korisna za trajanje “Marša mira” čija maršuta ide kroz Kamenicu. Time  ovaj objekat ima namjenu kako su nekada 
alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062