RASPORED AUTOBUSA NA KOLEKTIVNU DŽENAZU 11. JULA 2012. U POTOČARIMA SA PODRUČJA MEDŽLISA  IZ-e ZVORNIK


Mjesto polaska

polazak

Broj busa

Redni broj autobusa

1.

Sapna

6:30

1

106

2.

Snagovo

6:30

2

107

3.

Đulići

6:30

1

108; 109

4.

Križevići

6:30

2

110: 111

5.

Kamenica

6:30

2

112; 113

6.

Klisa

6:30

1

114

7.

Kula Grad

6:30

1

115

8.

Divič

6:30

1

116

9.

Džamija Begsuja

6:30

1

117

10.

Liplje – Jošanica

6:30

2

118; 119

11.

Kozluk

6:30

1

120Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062