Na području Medžlisa islamske zajednice Zvornik gostovat će muderisi Behrambegove medrese Tuzla: Mehanović Halil, Hatunić Ahmed i Imamović Asmir. 
Odražt će predavanja nakon teravih-namaza u petak 28. jula/ 9. ramazana u Domu kulture Liplje, džamiji Divič i džamiji Begsuja.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062