Danas ćemo se podsjetiti na stav islama po pitanju odnosa prema roditeljima. Primjetno je da se i kod nas događa sve veće razbijanje i raslojavanje porodice koje dovodi do otuđenosti i usamljenosti starijih osoba. Njima je u ovim odmaklim godinama najpotrebnije druženje u krugu porodične atmosfere, uz svu našu pažnju i razumijevanje. 
Roditelji posvećuju veliki dio svog života svojoj djeci da im obezbijede sve što im je potrebno za život. Oni ih rađaju, odgajaju, hrane, školuju, brinu o njima kada su i zdravi, a posebno kada se razbole bdiju nad njima dok ih ne izvedu na selamet. Naravno, riječ je o najvećem broju odgovornih roditelja prema svojoj djeci. I oni zaslužuju da im se posveti dužna pažnja kada se zbog djece potroše i kada dožive starost. Tu pažnju prema roditeljima od djece traži Allah dž.š u ajetima iz sure El- Isra u kojima se kaže: ''Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive ne reci im ni ''uh'' i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci- Gospodaru moj smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali'' (El-Isra, 23,24)

Od Poslanika,a.s., se prenosi veliki broj hadisa o dužnostima i pažnji prema roditeljima:
''Allahu,dž.š., najdraža djela su: klanjanje namaza na vrijeme i dobročinstvo prema roditeljima.''
''Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja.'' 
''Činite zadovoljstvo svojim roditeljima pa će i vaša djeca činiti vama.''
''Ko je pokoran Allahu,dž.š., i roditeljima biće u Džennetu na najvišem stupnju.''
''Tri dove će bez sumnje biti uslišane: dova roditelja kojom proklinje svoje dijete, dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) i dova musafira (putnika).''

Čovjek koji je počinio veliki grijeh upitao je Poslanika a.s. kako da se osobodi tog grijeha. Poslanik ga je upitao da li ima živu majku. Odgovorio je da nema. 
Poslanik ga je upitao da li ima živu majčinu sestru. Odgovorio je da ima.
''Čini joj dobro, '' reče poslanik a.s.

''Ako Allah,dž.š., hoće On odloži sve kazne do Sudnjeg dana, osim neposlušnosti roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah,dž.š., ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika.''
Muaz ibn Džebel prenosi predaju u kojoj stoji da je Poslanik,a.s., zabranio neposlušnost roditeljima makar ga isključili iz nasljedstva. 
Allah,dž.š., nam poručuje u Kur'anu a.š.: ''Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku od dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti.''( Lukman,14)
Dijete ima pravo i obavezu da odbije poslušnost roditeljima ukoliko od njega traže da bude nepokoran Allahu dž.š. koji je rekao: ''A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.'' ( Lukman, 15)
Koliko budemo pažljivi prema roditeljima, toliko možemo očekivati od svog evlada da bude pažljiv prema nama. Za kraj ću navesti jedan slučaj koji nam može biti pouka. Naime, u jednom bosanskom gradu zbog obaveza na poslu sin je svoga oca odveo u starački dom. Njegov sin je vraćajući se iz škole posjetio djeda i upoznao se sa uslovima u kojima živi. Djed ga je zamolio da mu sljedeći put ponese deku, kako bi se mogao utopliti, jer je u domu bilo hladno, a i djed je imao slabu cirkulaciju. Otac je dječaku dao novac da mu kupi lijepu deku. Dječak je kupio dvije, pa je jednu odnijeo djedu, a drugu u njihovu kuću. Kada se vratio sa posla u kući je našao jednu deku, pa je začuđeno upitao suprugu kakva je to deka. Rekla mu je da pita svoga sina koji ju je tu ostavio. Kada ga je upitao zašto nije deku odnijeo djedu, kazao je da je jednu deku odnijeo, a da je ovu donio kući da je sačuva kad bude njega smjestio u dom da mu je odnese. Poslije ovoga djed je na svoje, ali i unukovo veliko zadovoljstvo ponovo vraćen kući.

Gospodaru naš ne daj da se ogriješimo o naše roditelje i učini da oni budu zadovoljni našim odnosom prema njima. 
                                                                                                                                                                 Hariz ef. Pašić


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062