Zajednička Ikrar dova

Obavještavamo sve vjernike da će se zajednička Ikrar dova za sve hadžije sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik održati u subotu 06.oktobra 2012./20.zul-kade 1433.h.g. u džamiji Vitinica - Han poslije podne namaza.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062