Obnova džamije u Kušlatu jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini privedena je kraju.


Džamiju su posjetili predstavnici vakifa, izvođača radova i Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Nakon detaljnog obilaska objekta konstatovano je da su radovi prema prjektnoj dokumentaciji i ugovoru urađeni kvalitetno. 

alt

Nakon utvrđenih činjenica i uvida u građevinsku dokumentaciju sačinjen je zapisnik i izvršena primopredaja objekta.  Vakifi ove džamije advokat Alija Efendić, njegova majka rahmetli Hasiba Efendić, dr. Senada i dr. Džemil Hujdurović i hadži Ibrahim Hadžić su prema izvođaču radova izvršili sve obaveze. Zapisnik su uz vakife  potpisali direktor građevinske firme „Famus-gradnja 3“ Kemo Karahmet, nadzorni na gradilištu ing. Hujdurović Idriz, a u ime Medžlisa Islamske zajednice zvornik Mustafa Muharemović, predsjednik.

alt

Iako je građevinski dio poslova završen  i drugi imaju priliku biti vakifi ove džamije. Džamiji je  potrebno uređeno dvorište, bajrak, te minbera koja nije bila u projektu, te neke druge sitnice. Svi koji žele učestvovati mogu se javiti u Medžlis Islamske zajednice Zvornik.

alt

Kušlat, 05. decembar 2012.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062