DŽAMIJA KRALJEVIĆI NEDJELJA 03. FEBRUAR POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA SAPNA SUBOTA 09. FEBRUAR POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA GORNJA KAMENICA  23. FEBRUAR POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA ŽUJE-ŠARCI SUBOTA 02. MART POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA VITINICA SUBOTA 09. MART POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA BEGSUJA SUBOTA 16. MART POSLIJE PODNE-NAMAZA (12:00 SATI)
DŽAMIJA SELIMOVIĆI SUBOTA 16. MART POSLIJE AKŠAM-NAMAZA (18:00 SATI)
DŽAMIJA KOVAČEVIĆI NEDJELJA 31. MART POSLIJE PODNE-NAMAZA (13:00SATI) 
DŽAMIJA GODUŠ SUBOTA 06. APRIL POSLIJE PODNE-NAMAZA (13:00 SATI)
DŽAMIJA NEZUK NEDJELJA 07. APRIL POSLIJE PODNE-NAMAZA (13:00 SATI)
DŽAMIJA KLISA SUBORTA 13. APRIL POSLIJE PODNE-NAMAZA (13:00 SATI)
DŽAMIJA RAVNE SUBORTA 13. APRIL POSLIJE AKŠAM-NAMAZA (19:30 SATI)
MESDŽID ŠETIĆI SUBORTA 20. APRIL POSLIJE PODNE-NAMAZA (13:00 SATI)

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062