Islamska zajednica u BiH
Muftijstvo Tuzlansko
Medžlis Islamske zajednice Zvornik
       Izvršni odbor 
raspisuje: 
Konkurs
za popunu radnih mjesta imama, hatiba i muallima u džematima: Kovačevići, Gornji Križevići i Snagovo, , medžlisa Zvornik
Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
- završena jedna od priznatih medresa
- završen FIN (imamski ili teološki smjer) ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
da nema smetnji za postavljanje od strane Rijaseta IZ-e
priložiti:
- ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi
- kratku biografiju i kretanje u službi
Rok prijave 8 dana od objavljivanja konkursa u IIN "Preporod"
prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu: Medžlis IZ-e Zvornik, Svetog Save 119 75400 Zvornik
informacije na telefon br. 056/214-340

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062