Promocija ratnog dnevnika Azira Šabića "U njedrima Udrča"
U sali Medžlisa IZ-e Zvornik, petak 22. februar 2013. u 13:30 sati.
Promotori: Mustafa Muharemović, Mehmed Đedović i Azir šabić. 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062