U povodu proglašenja nezavisnosti Kosova i u Zvorniku su održani javni protesti.

U petak 22. februara je  jedna organizirana grupa u pratnji policije prošla pored dobro čuvane džamije Begsuja. Nije bilo incidenata i napada na džamiju, ali je bilo prisutno verbalno vrijeđanje povratnika.

Na dan protesta ni u drugim dijelovima grada nije bilo ozbiljnih incidenata, ali su povratnici ipak izbjegavali izlaske.

Zvornik, 22.2.2008.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062