STAV ISLAMA PREMA ŽENAMA

E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN.

Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i drugove- ashabe.                                                                         

Katolici su se ranije, koliko mi je poznato, pitali da li žena ima dušu. Indija i hindusi su poznati po jako lošem odnosu prema ženama, pogotovo onima koje ostanu bez muža, a sigurno ste gledali, a ono ako ne gledali onda barem čitali, kako su spaljivane kada im umre muž. Na Zapadu kažu da žena ima velika prava. I ima stvarno prava da bude sve samo ne žena. Ona je predmet, a ne osoba. Evo na internetu se samo vidi koliko se trguje sa ženama.  Žene imaju manje plate, seksualno se zlostavljaju na poslu..., a kada nose hidžab ili nikab onda je to po njima nešto strašno. A u stvari to je veliko dobro za ženu. Sigurno su vam  poznati napori sa zapada da se "zaštite" prava žena u Afganistanu. Oni hoce da štite prava žena ne u svojoj državi već na drugom kontinentu. Ne bi čovjek rekao da u Americi nema silovanja žena, nema njihovog maltretiranja, nema neravnopravnosti... A eto samo u filmovima vidimo koliko žena prodaju svoje tjelo, koliko ih je silovano, maltretirano na razne načine. I da se stvori jos deset takvih organizacija ne bi mogle da pomognu ugroženim ženama Amerike, a kamo li da stignu da "pomažu" ženama Afganistana.

Ali ne pomožu oni žene Afganistana zato što ih nešto vole. U stvari oni, izgleda, misle da je tim ženama loše, a moguće je da kao "pomažu" ženama Afganistana zato što je žena jedan od tako da kažem važnih temelja islama. Čista i moralna žena podiže porodicu. Žena koja prihvati Zapadne vrijednosti života ne može da odgaja djecu na Islamski način, a znamo svi  da na mlađima, djeci, ostaje svijet. I vidimo kolika je važnost žene, majke, u opstanku vjere Islama. Bez prave žene muslimanke koja djecu odgaja u Islamu teško će biti od te djece pravi i dobri muslimani. Opet, Allah zna najbolje i daje da muslimani postanu oni koji su iz 100% nevjerničkih porodica.

Ako bi Zapad uspio da sruši moral žene muslimanke ne bi mu, po meni, trebalo puno da ubrzo oslabi i Islam. Evo sada nekih hadisa o ženama:

"One su (žene), uistinu, druga polovica muskarcima."

Iz ovog hadisa se vidi koliko je značajna žena i da je ona druga polovina muškarcima, a ne neka trećina ili četvrtina. Ako su žene druga polovica muškarcima onda su muškarci druga polovina ženama. Ima li tu neke neravnopravnosti  ???

U Islamu žena muškarcu nije samo predmet već je to osoba sa kojom živi, to je osoba koja odgaja djecu, održava domaćinstvo dok muž zarađuje...

"Među stvarima vašega svijeta, najdraže su mi bile žene i mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu."

Ako su žene bile najdraže Poslaniku s.a.v.s. na ovom svijetu zajedno sa mirisima zar šta nama treba od ovog svijeta da bude draže ?

"Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim."

Niko nije savršen od nas ljudi i svi imamo svoje dobre i loše strane pa tako i žene.

"Četiri elementa dolaze u obzir i utječu na čovjeka prilikom odabiranja određene osobe za ženu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvaliteti (vjera). A ja ti preporučujem da paziš na moralne i duševne kvalitete i da tražis takvu ženu."

Ljepota je prolazna, a opet džaba čovjeku lijepa žena ako su stalno prisutne svađe. Zar nije lijepše imati  prosječno lijepu  ženu pa se slagati s njom i živjeti u razumijevanju, poštovanju i ljubavi nego imati ljepoticu s kojom će se čovijek non stop svađati ? Porijeklo nekima znači puno jer se obično, po meni, zasniva na nekom ugledu ili bogatstvu. Ne mora značiti da će osoba iz ugledne porodice biti ista kao i njeni preci, kao i njeni rođaci. Može se desiti da bude drugačija i da opet dođe do problema.

Što se tiče bogatstva čitao sam jedna hadis gdje se otprilike kaže: ko oženi ženu zbog bogatstva zadesit će ga siromaštvo. A moralni kvaliteti (vjera) su jako važni. Jer ako je žena dobrog ahlaka mužu će biti lakše kada bude odsutan. Biće sigurniji, znaće da takva žena neće pustati nikoga u kuću, da će se brinuti o djeci, a ne da kao neke ide po komšiluku i ispija kahve, u pitanjima vjere će se slagati, neće ga nagovarati na činjenje harama, opominjat će ga kada krene da učini nešto loše...

Ima hadisa u kojima se kaže da će Poslaniku, s.a.v.s.,  najbliže biti na budućem svijetu onaj ko bude imao najljepše ponašanje i dobar odnos prema drugim ljudima.

"Ljudi su stradali kad god su bili potčinjeni ženama"

"Poslije moje smrti ljudima neće ostati veće iskusenje od onoga u koje će ga dovoditi žene."

"Griješno je svako oko koje gleda što je zabranjeno, jer time vrši čin bluda. Žena koja se namiriše i lijepo nakiti u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, griješna je zbog takvog postupka, kojim može izazvati pobudu i odvesti u blud."

"Dvije vrste ljudi biće stanovnici Džehennema i ja ih poslije ovozemaljskog života, neću više vidjeti: silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet, i žene koje nose prozirnu odjecu kao da su gole, koje okreću lice od Allahovih zapovijedi i sklone su zlim djelima, a glave su im kao grbe u deva. Takve žene neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris ! A miris njegov se širi na sve strane veoma daleko."

"Allahovo prokletstvo je na žene koje oponašaju muškarce i na muškarce koji oponašaju žene."

"Žena koja stavlja periku na glavu, obmanjuje, a svaka obmana je zabranjena."

"Ne zabranjujte sluškinjama Božijim hramove Božije."

"Ženi nije dozvoljeno da putuje ni koliko iznose dva dana hoda bez muža ili najbližeg rođaka (mahrema - sa kojim ne može stupiti u brak)."

"Žena neće putovati osim s mahremom"

"Ženska će osoba kod udaje gledati da se uda za pobožna, čudoredna, ljubazna i darežljiva muža, a paziće da se ne uda za pokvarena čovjeka. Mlade djevojke ne treba udavati za stare, niti za pokvarene ljude. Treba da se udaju za svoju priliku."

"Žena koja redovno  klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazana, čuva svoju čast i poštenje i bude pokrna svome mužu, ući će u Džennet."

"Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši; ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan."

"Hazreti Aiša priča: "Pitala sam Allahova Poslanika kome žena najviše duguje svoju poslusnost, a on mi reče:

Mužu. A kome čovjek najviše duguje? Majci - odgovori mi Allahov Poslanik."

"Nije naš onaj koji odvrati ženu od njezina muža."

"Najblagosljovenija je ona žena koju je najlakse opskrbiti."

"Ummi Habiba je upitala Allahova Poslanika:

Allahov Poslaniča, naša žena koja se uda dva puta, pa umre, kojem od njih dvojice će pripasti na drugom svijetu ? Pripast ce plemenitijem po vladanju, Ummi Habibo! Čudoređe ide sa dobrom ovog i onog svijeta."

"Čuvajte se lijepe žene koja je lošeg porijekla i odgoja."

"Čuvajte se sedam stvari koje upropašćavaju onoga ko ih čini: širka, sihra, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka siročeta, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite vjernice."

"Allah najviše prezire, iako je to samo po sebi dozvoljeno djelo, razvrgnuće braka."

"Zenite se, jer vam zene doista donose blagoslov u kuce."

"Trazite nafaku stupanjem u brak."

 "Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama."

"Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava."

Braćo i sestre u islamu, sutra je  međunarodni praznik „8. mart - Dan žena", koji se obilježava u svijetu, pa čak i muslimanskom, a isti je za ženu više poniženje, nego istinski njen dan. Pa ćemo i o tome malo progovoriti. Braćo i sestre u islamu, Allah,  je ženi u islamu dao časnu dužnost majke i one koja odgaja djecu,  i u nju je usadio posebnu ljubav, koja nije svojstvena drugim stvorenjima, tako da je ona primjer ljubavi, topline i požrtvovanosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za djecu koja postupaju lijepo prema svojim majkama obaćao džennet, riječima: „Džennet je pod njenim (majčinim) stopalima". Islam je ženi dao pravo na privatnu imovinu, bez njene obaveze izdržavanja porodice, što je dužnost muža, oslobodio je ženu džemata, tako da žena kada klanja u svojoj kući ima nagradu džemata, oslobodio je obaveze džihada, tako da kada žena čuva svoju čast, imetak i odgaja djecu, dok joj je muž u džihadu, ona sa njim dijeli sevab za to, ona ima pravo da joj muž za dojenje djeteta obezbijedi dojilju, ima svoje zagarantovano pravo u nasljedstvu, ima pravo na mehr i s njime raspolagati kako želi i td.

Podsjećam sebe i vas na 14. ajet Sure Lukman, u kojem  Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:

“ Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim! Meni ćete se vratiti.”

Majka po islamu ima prednost i nad babom i to ne jednom, već tri puta, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: "Došao je čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: "Allahov Poslaniče, ko je najpreči da lijepo prema njemu postupam?" Reče: "Tvoja majka." Upita: "Zatim ko?" Reče: "Tvoja majka." Upita: "Zatim ko?" Reče: "Tvoja majka." Upita: "Zatim ko?" Reče: "Tvoj babo." (Buharija)

Dijete je dužno da lijepo postupa prema svojim roditeljima, pa makar oni bili i nemuslimani.

Na drugoj strani Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da lijepo postupamo prema svojim ženama, pa u hadisu koji bilježi imam Tirmizija stoji:

Prenosi majka mu'mina, Aiša, radijallahu anha: „Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji od vas prema mojim ženama!" (Tirmizija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećava džennet onome ko lijepo odgoji tri kćerke:

Prenosi Ukbe ibn Amir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ko bude imao tri kćeri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i oblačio od svoga truda, biće mu zastor od vatre, na Sudnjem danu!" (Bejhekija)

U drugoj predaji stoji da će takvu nagradu postići i onaj ko odgoji dvije kćerke, pa i onaj ko odgoji jednu kćerku.

Prije nekoliko godina je u jednoj arapskoj zemlji bogata porodica izašla na obalu mora, kako bi u porodičnoj atmosferi provela popodne. U blizini gdje su se stacionirali, vidjeli su staricu koja je sjedila sama, na komadiću hasure i izgledalo je da nekoga čeka. Kada je već mrak počeo padati, prišli su joj i pitali je da li je treba negdje odvesti. Ona reče da čeka svoga sina, koji će doći po nju. Dok su joj govorili da je kasno i da nije dobro da ostaje tu sama, vidješe u njenoj ruci neki papirić, pa je zamoliše da im ga da, misleći da se na istom nalazi broj telefona ili adresa, kako bi mogli kontaktirati njenu porodicu da dođu po nju ili da je oni odvezu na odredište. Kada su iz njenih ruku uzeli zgužvani papirić, sa suzama u očima su pročitali: „Ko nađe ovu staricu, neka je odmah smjesti u Starački dom!"

Esma bint Jezid Ensarijka, koja je dobila nadimak „glasnogovnica žena" je bila u grupi žena koje su došle dati zavjet na vjernost Poslaniku, sallallallahu alejhi ve sellem, pa je nakon davanja zavjeta rekla: "Allahov Poslaniče, Allah te je poslao muškarcima i ženama, pa smo posvjedočili tvoje poslanstvo i slijedimo te. Nama ženama je određeno mjesto u kućama, ispunjavamo želje naših muževa, čuvamo njihove imetke i odgajamo njihovu djecu. Muškarci imaju neke privilegije kao što je klanjanje džume-namaza, dženaze i borbe na Allahovom putu. Kada odu u džihad mi čuvamo njihove imetke i odgajamo njihovu djecu, pa hoćemo li i mi imati nagradu za djela koja oni čine?" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenu svojim licem prema ashabima i upita: "Jeste li ikada čuli bolje pitanje o svojoj vjeri, od ove žene?" Rekoše: „Ne, Allahov Poslaniče!" Reče: "Esma, vrati se i reci ženama, da žena koja bude poslušna svome mužu i koja se bude trudila da ispuni njegove želje, da će imati istu nagradu kao i njen muž!"

Ideja o 8. martu, kao Danu žena pripada Klari Ajzner Cetkin (1857. - 1933.), uticajnom njemačkom borcu za ženska prava. Cetkinovu je veoma interesirala ženska politika, uključujući borbu za ravnopravnost i pravo glasa za žene. Razvila je socijal-demokratski ženski pokret u Njemačkoj, a 1907. godine postaje vođa novoformirane "Ženske kancelarije" u SPD-u. Organizirala je proslavu prvog "Međunarodnog dana žena", 8. marta 1911. godine. Klara Cetkin pozivala je sve žene svijeta na: 1. Slobodnu ljubav, bez ograničenja. 2. Jednostrano pravo na razvod braka. 3. Pravo na abortus. 4. Obilježavanje 8. marta, kao Dana žena. Ona kroz ova četiri principa poziva i muslimanke da odbace moralne vrijednosti i priklone se svojim strastima.  Prema tome, sve žene koje obilježavaju 8. mart, prihvataju poniženje i degradaciju žene, kao ljudskog bića, kojem je Allah, dž.š, povjerio časnu ulogu majke, koja rađa, hrani i odgaja svoju djecu, koja čuva svoju čast i čast svojih ukućana i koja zbog toga u potpunosti sa mužem dijeli sve sevabe koje on ubira u poslovima za koje je on zadužen.

Islam je odredio veliko počasno mjesto ženi i žena muslimanka tokom cijele godine ima svoje dane, u kojima je poštovana i u kojima uživa sva svoja prava. Kao muslimani, ako za to imamo mogućnost, cvijeće možemo donositi svaki dan našim majkama, suprugama, kćerima i snahama i tako im ukazivati našu  pažnju.

Osmi mart je dan degradacije žene, a nikako dan njene afirmacije, to je dan u kojem se muškarci i društvo kroz crvenu ružu pokušavaju iskupiti za svoje propuste, u toku cijele godine, to je dan u kojem se organiziraju zabave, čiji osnovni sadržaj su razni harami i to je dan u kojem se prodaje, kupuje ili džaba nudi žensko tijelo, na najprimitivniji način.

Zato poštovane sestre prihvatite se islama i odreknite oponašanja nevjernika, budite poslušne svojim muževima i tražite od njih da budu prema vama pravedni i pažljivi!

Braćo i sestre, budimo poslušni našim majka, lijepo postupajmo prema našim ženama, odgajajmo naše kćerke na čistim izvorima islama, natječimo se u dobru i žudimo za džennetima koji su nam obećani!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama i da nas uputi na pravi put. Amin!

Elvir ef. Hrnjić

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062