Šesnaesta redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zvornik održana je u četvrtak 7. marta 2013. godine.

Izvršni odbor je razmatrao osam aktuelnih pitanja u radu Medžlisa. Ašere je proučio Hariz ef. Pašić. Potom je Hariz efendiji uručena skromna hedija u povodu sticanja diplome profesora islamskih nauka.


alt

Izvršni odbor je usvojio  zapisnik sa prethodne sjednice i konstatovano da su zaključci provedeni. Zatim su razmotrene snjernice i zaključci Skupštine medžlisa na kojoj su podneseni izvještaji o radu u 2012. Godin, te planovi za 1013. Takođe je usvojem prijedlog konkursne komisije da se Rijasetu IZ-e predloži postavljanje imama pripravnika: Izudin ef. Memića u Kovačeviće, Ahmed ef. Hamidović u Križeviće i Muhamed ef. Krajinović u Snagovo.

alt

Po pitanju zgrade Medžlisa u Kraljevićima utvrđena je dinamika poslova i zadataka za naredni period. Dato je zaduženje administraciji Medžlisa da pripremi elaborat i nacrt Pravilnika o članstvu koji bi bio upućen na javnu raspravu. Zaključeno je da se da podrška inicijativi za formiranje Asocijacije žena Medžlisa i da se podrže kvalitetni projekti.

Po pitanju rješavanja prispjelih zahtjeva odobrena je akcija prikupljanja sredstava za liječenje Sarajlić Aldine, a data je saglasnost za angažovanje Amer ef. Osmanovića na povremenim poslovima imama  u džematu Hasići.

alt


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062