U skladu sa Rješenjem o formiranju komisije za provođenje licitacije i prodaje putničkog motornog vozila broj: 28/16 od 02.03.2016.godine i Odluke o prodaji motornog Vozila u vlasništvu DOO „Lataif“ Sapna broj: 24/15 od 18.12.2015.godine, Direktor firme DOO „Lataif“ objavljuje:

J A V N I OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo DOO“Lataif“ Sapna.

II PODACI O VOZILU

Motorno vozilo vrsta: M1–putnički automobil; marka: mercedes-benz; tip: 28; komercijalni opis: broj šasije: WDB1240081F258872; pogrebno vozilo; godina proizvodnje: 1993.godina; boja: zelena; broj sjedišta: 2; radni obim motora: 2799 cm3; maksimalna snaga: 145 kW; vrsta goriva: benzin;; broj motora: 10494212017271; neregistrovan, sa utvrđenom početnom cijenom od 1000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

III PREGLED VOZILA

Motorno vozilo se može pogledati svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati. Vozilo se nalazi u garaži Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u Kraljevićima.

IV KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa protokola DOO„Lataif“Sapna. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Pravo učešća u javnom nadmetanju nemaju uposleni u DOO“Lataif“ Sapna.

VI SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba da sadrži: 1. Dokumenta i podaci o ponuđaču: a) fizičko lice ( fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon ) b) pravno lice ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon) 2. Iznos ponude izražene u KM.

VII DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda - NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama” putem pošte ili u firmu DOO“Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak, 11. marta 2016. godine do 12,00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u utorak, 15. marta 2016. godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama DOO „Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja. Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte. Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču. Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun broj: 1321402013718339 primaoca DD „Lataif“ Sapna, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju DOO „Lataif“ Sapna zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac. Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na lokalnom radiu „Radio Glas Drine“ Sapna, na oglasnoj tabli DOO „Lataif“ Sapna, na oglasnoj tabli Medžlisa Islamske zajenice Zvornik, kao i na službenoj web stranici Medžlisa Islamske zajednice Zvornik www.medzlis-zvornik.info

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Idriz Osmanović, broj telefona: 061 / 803 – 421.

Direktor: ______________________ /Idriz Osmanović/

"Lataif" doo; Kraljevići bb, 75411 SAPNA; tel/mob: 061/803-421, 066/014-643; ID 4210129630000; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Transakcijski račun: 1321402013718339 NLB Banka dd Tuzla

Druge vijesti

Mališani  EMMAUS-ovog Dnevnog centra za djecu u Zvorniku posjetili izložbu
26. Avg 2016. - autor: Admin 1
Dana 26.08.2016. godine, korisnici MFS-Emmaus-ovog Dnevnog centra za djecu Zvornik posjetili su izložbu "Kuća sjeveroistočne Bosne" koja je upriličena u okviru vjersko-kulturne manifestacije „Kušlat 2016“. Izložbu je pripremila KU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona....
Takmičenja iz vjeronauke na području MIZ Zvornik
22. Feb 2016. - autor: Admin 1
Dana 20.2.2016. godine održana su takmičenja osnovnih škola iz islamske vjeronauke na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i to nivou grada Zvornika, i Općine Sapna Na takmičenju su učestvovali učenici 8. i 9.razreda i to: Grad Zvornik: “Sveti Sava“ -Zvornik...
U prostorijama MIZ ZVORNIK upriličen prijem za Šampiona
10. Okt 2015. - autor: Admin 1
U prostorijama MIZ Zvornik danas je upriličen prijem za reprezentativca BiH u sjedećoj odbojci Ejuba Mehmedovića koji je prije nekoliko dana osvojio deveto zlato, kada su u pitanju Evropka prvenstva. U društvu savjetnika federalnog ministra za povratak Nisveta Mujanovića, Mehmedović...
MARATONCI IZ VUKOVARA STIGLI U ZVORNIK
07. Avg 2015. - autor: Admin 1
Zvornik je po četvrti put domaćin maratoncima koji U pet etapa trče od Vukovara do Srebrenice. U IV. ultramaratonu sudjeluju četiri hrvatska ratna veterana: Duško Štrbac iz Zagreba, Elvir Rakipović, Robert Kasumović i Branimir Keler iz Osijeka. Ove godine sudjeluju...
IFTAR ZA UČESNIKE MARŠA MIRA U NEZUKU
07. Avg 2015. - autor: Admin 1
U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i pomoći donatora otganiziran je iftar za učesnike "Marša mira 2015." u Nezuku.Pod vođstvom Hasim ef. Rizvića, te uz pomoć kuhara i omladine iz džemata Sapna pripremljeno je i servirano 350 obroka svježe pripremljene...
PROFESORICE BBM U POSJETI MIZ ZVORNIK
07. Avg 2015. - autor: Admin 1
U nedjelju, 05. 07. 2015. godine, upriličena su predavanja za žene u džamiji u Kraljevićima i u Riječanskoj džamiji. Džematlijke su imale veliku čast da slušaju predavanja profesorica Emine Hatunić i Merzije Bašić koje iza sebe imaju puno uspjeha i...
OGRAĐIVANJE KAZANBAŠČE
07. Avg 2015. - autor: Admin 1
Akcija ograđivanja mezarja Kazanbašča je u toku. Nakon što su prikupljena inicijalna sredstva, nabavljen je materijal i započelo ograđivanje Donje Kazanbašče. Ovaj trenutno pasivni dio mezarja dugo vremena je bio nezaštićen. Hvala Allahu dž. š. radovi koji su u toku...
USVOJEN PLAN BAJRANSKOG TURNIRA U ZVORNIKU
07. Avg 2015. - autor: Admin 1
Bajramski turnir za 2015. godinu će biti održan treći dan Ramazanskog bajrama. Ovo je danas zaključeno na prvom sastanku Organizacionog odbora ove sportsko-kulturne manifestacije. Po deveti put će se okupiti omladina iz Podrinja u sportskoj dvorani u Zvorniku, te u...
OBILJEŽENE KLIŠANSKE NOĆI STRAHA I NEIZVJESNOSTI
31. Maj 2015. - autor: Mustafa M.
Dvadeset tri godine je prošlo od masovnog zločina nad Bošnjacima koji su 31. maja 2015. godine odvedeni iz Klise prema Bijelom Potoku. U znak sjećanja na te događaje danas su porodice ubijenih posjetili lokacije tih događaja. U bivšem domu kulture...
OBILJEŽENA GODIŠNJICA ZLOČINA U DRINJAČI
30. Maj 2015. - autor: Mustafa M.
Danas je u Drinjači obiljena godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog mjesta. Na dan 30 maja 1992. godine 108 muškaraca i dvije žene su zatvoreniu mjesnom domu kulture, a potom izvođeni u manjim grupama i strijeljani. Tim povodom članovi porodica, komšije...
GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA LOGORA U LIPLJU
29. Maj 2015.
Danas je u Liplju, u organizaciji Udruženja demobilisanih boraca ARBiH i džemata Jošanica, Hasići i Sultanovići, upriličena manifestacija ''Dan žrtve i ponosa'', kao sjećanje da dan kada je, prije 23. godine, iz četničkog logora u Liplju oslobođeno 463 bošnjačkih civila,...
SEDAMANESTA KOLEKTIVNA DŽENAZA CIVILIMA ZVORNIKA
29. Maj 2015.
U ponedjeljak 1. juna 2015. godine u Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Gornja Kalesija bit će obavljena 17. Kolektivna dženaza i ukop 36 civilnih žrtava rata sa područja Zvornika. Saopćeno je to na press konfereneciji koju su u zgradi Tuzlanskog...
PROUČEN TEVHID ZVORNIČKIM ŠEHIDIMA
28. Maj 2015.
Učenjem tevhida u Hadžimahmutovoj - Riječanskoj džamiji nastavljeno je obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima Zvornika.Tevhid su obavili imami sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, uz slabo prisustvo članova porodica žrtava i džematlija iz naših džemata. Nakon obavljenog tevhida prisutnima se obratio...
Obilježena 23. godišnjica od ubistva 50 Jusićana
27. Maj 2015.
U srijedu, 27. 05. 2015. godine u Jusićima je obilježena 23. godišnjica od zarobljavanja i ubistva 50 stanovnika ovog zvorničkog naselja.Program obilježavanja počeo je u 11,30 sati učenjem Kur'ana, ilahija i mevluda. U 12,00 proučen je tevhid i Fatihe poginulima na...
POSMRTNICA: PEZEROVIĆ ARIFA
11. Maj 2015.
S bolom i tugom obavještavamo rodbinu, komšije i prijatelje da je nakon teške bolesti naša draga:Pezerović (Himze) Arifa 
SJEĆANJE NA ZLOČIN U KOBILIĆIMA
05. Maj 2015.
Prije dvadeset i tri godine u naselju Kobilići četnici su ubili 16 mladića iz ovog mjesta.Tim povodom održan je skup podsjećanja i obilježavanja ovog događaja. Građani Kobilića, okolnih mjesta predstavnici političkog, vjerskog i javnog života su posjetili mjesto strijeljana kobilićana...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062