DŽEMAT JOŠANICA
23. Jun 2011.
U džematu Jošanica predaja o vjerskom životu se veže za dvadesete godine dvadesetog stoljeća, kada je sagrađen mekteb u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba je uvakufio Rahman Ahmetović.
DŽEMAT DRINJAČA
12. Nov 2009.
Džemat Drinjča ima dugu historiju vjerskog života. Na području ovog džemata je najstarija džamija na našem području u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha.
DŽEMAT KLISA
21. Apr 2009.
Imam u džematu Klisa je Senajid ef. Alić, rođen 24. aprila 1976. godine u Klisi. Osnovnu školu završio 1990. u Petkovcima. Gazi Husref-begovu medresu upisao u školskoj 1990/91. Imamsku dužnos u Klisi obavlja od 1999. godine.
DŽEMAT ĐULIĆI
25. Mar 2009.
Imam u džematu Đulići je Zijad ef. Hasanović, rođen 01. marta 1979. godine u Čelišmanima kod Zvornika. Do šestog razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završne razrede u Sapni.
DŽEMAT SAPNA
15. Jan 2009.
Džemat Sapna gravitira istim područjem kao mjesna zajednica Sapna, a čini ga nekoliko mahala gusto zbijenih kuća na putnoj komunikaciji Zvornik – Teočak – Lopare - Brčko na dvadesetom kilometru od Zvornika.
DŽEMAT ZVORNIK
24. Okt 2008.
Imam u Zvorniku je Mustafa Muharemović, rođen 6. februara 1961. godine u Donjoj Kamenici. Osnovnu školu je završio u Kamenici 1975. godine, a Gazi-Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980.
DŽEMAT ZASEOK
24. Okt 2008.
Imam u Zaseoku je Senad Mumić, rođen 18. marta 1983. godine u Zvorniku. Osnovnu školu je završio u Vukovijama 1998. godine, a medresu u Tuzli 2002. Trenutno je na studijama FIN u Tuzli kao vandredan student.
DŽEMATI GORNJI ŠEPAK
24. Okt 2008.
Sadašnji efendija je Hrnjić Elvir, a završio Behram-begovu medresu u Tuzli. Na dužnosti je od 1. septembra 2003. godine. Rođen je u Zvorniku 27. maja 1981. godine. Osnovnu školu je završio u Kamenici i Tuzli-Simin Han.
DŽEMAT SELIMOVIĆI
24. Okt 2008.
O IMAMU DŽEMATA Imamsku dužnost u džematu Selimovići- Mahmutovići obavlja Hariz ef. Pašić, rođen 16. januara 1975. godine u D. Snagovu (Jošanica), opština Zvornik.
DŽEMAT NEZUK
24. Okt 2008.
O IMAMU DŽEMATA Husejn ef. MehmedovićHusejn ef. Mehmedović kao imam djeluje u džematu Nezuk od 1966. godine. Rođen je u selu Nezuku 18. marta 1940. godine, osnovnu školu završava 1954. godine u Nezuku, a Medresu u Sarajevu 1965. godine.
DŽEMAT MEĐEĐA
24. Okt 2008.
Imam džemata Međeđa je Mirsad Mumić. Rođen je u Zvorniku 18.03.1983. god. Osnovnu školu završio je 1998.god. u Gornjim Vukovijama. Nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2002. god.
DŽEMAT KULA GRAD
24. Okt 2008.
 O IMAMU DŽEMATAAmar ef. GazibegovićNa službi kao imam na Kula Gradu nalazi se Ammar ef. Gazibegović r ođen 4.9.1982. godine u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, a trenutno je student FIN-a u Sarajevu.HISTORIJAT DŽEMATA
DŽEMAT GORNJI KRIŽEVIĆI
24. Okt 2008.
Nezirovac Emir, rođen 7. jula 1986. godine u Križevićima, Opština Zvornik. Osnovnu školu zevršio 1999/2000. godine u Siminom Hanu, u Tuzli. Završio Behram-begovu Medresu 2004/05. godine u Tuzli. Trenutno student FIN-a u Tuzli. (kontakt: 061 960 167)
DŽEMAT DONJI KRIŽEVIĆI
24. Okt 2008.
Današni imam je Mehmed Šahmanović, rođen 15.9.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu zvršio u tojšićima, opština Kalesija, 1998. godine. Medresu „Osman ef. Redžović“ završio 2004. Godine u Visokom. Trenutno je prva godina FIN-a u Saajevu, smjer za imame. (kontakt: 061 637 110, e-mail: hevaija@hotmail.com)
DŽEMAT KRALJEVIĆI
24. Okt 2008.
Nurija Čikarić je rođen 10.05.1959. g. u D. Kamenici, od oca Adema (zvanog Mehmed) i majke Nezire rođene Grbić iz Cerske. Osnovnu školu je završio 1973.g., a Gazi Husrev-begovu medresu 1978. godine.
DŽEMAT GORNJA KAMENICA
24. Okt 2008.
Imam džemata Gornja Kamenica je Selvir Muminović iz Kadrića u Donjoj Kamenici, Zvornik. Rođen je 29.11.1984. godine u Donjoj Kamenici gdje je i živio do rata 1992. godine. Osnovnu školu zvršio u Podorašju, općina Srebrenik.
DŽEMAT DIVIČ
24. Okt 2008.
Današnji imam Mehmed ef.Tuhčić iz Diviča, inače svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, postavljen je za imama, hatiba i muallima u džematu Divič dekretom Rijaseta IZ 12.11.2009. godine.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062