Nezirovac  Emir,  rođen 7. jula 1986. godine u Križevićima, Opština Zvornik. Osnovnu školu zevršio 1999/2000. godine u Siminom Hanu, u Tuzli. Završio Behram-begovu Medresu 2004/05. godine u Tuzli. Trenutno student FIN-a u Tuzli. (kontakt: 061 960 167)

 
HISTORIJAT DŽEMATA

Džemat Križevići funkcioniše od 1929. godine. Prije izgradnje džamije u Križevićima postojao je mekteb. Džematlije su pripadale džematu Nezuk, jer džamija u Nezuku je bila prva na liniji Križevići - Nezuk. Po izgradnji džamije formiran je džemat sa nekoliko (5) okolnih punktova (Striježevo,Sjece,Potočani,Šib i Seferovići).

Prva Džamija je sagrađena 1929. godine na mjestu mekteba. Džamija je funkcionisala sve do izbijanja Drugog svjetskog rata kada su je zapaljena. Odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata vrijedne džematlije sagradili su novu džamiju na istim temeljima. Nakon par godina džamija je postala tijesna s obzirom da je bila jedina džamija na terenu Zvornik – Nezuk, džemat zahtjeao proširenje džamije. Nakon kraćih dogovora vrijedni đžematlije su pristupile u renoviranju džamije kako bi mogli obavljti vjerske obrede bez problema. Već 1963. godine džamija je bila u funkciji i takva ostaje sve do izbijanja rata 1992. godine. Nakon granatiranja sela 5. maja 1992. godine došlo je do njenog velikog oštećenja, a po napadu neprijateljski snaga na Križeviće 12. Juna 1992.godine neprijatelj zauzima selo i uništava  veliki broj kuća, među kojim se nalazila i džamija. Nakon završetka rata 1999. Godine, džematlije se vraćaju u svoje mjesto i počinju sa čišćenjem džamijskih temelja da bi mogli obavljati  namaz na tim temeljima. Nakon povratka većeg broja džematlija, 2001. godine, došlo je do dogovora oko izgradnje nove džamije.Ubrzo već 2. Februara 2002. godine počelo je zidanje džamije. Pored vrijednih džematlija, svoju veliku finansijsku pomoć pruža nam naš džematlija Šaban Hasanović koji trenutno živi i radi u Rusiji. Zajedničkim radom za šest mjeseci džamija je bila u potpunosti izgrađena, da bi već u septembru iste godina bila otvorena i predata u vlasništo Islamske zajednice.

GRANICE DŽEMATA

 
Prije podjele, džemat je nosio naziv Križevići. 1991. godine dijeli se na Gornje i Donje Križeviće. Džemat danas sačinjavaju još 3 zaseoka, Seferovići, Striježevo i Sječe.
MANIFESTACIJE U DŽEMATU

Mevludsko obilježavanje rođenja Muhameda a.s. i noći Lejletul Kadr.

VAKUFSKA IMOVINA
 

Džamijski harem, dvorište džamijske kuće i mekteba i 8.000 kvadrata mezarja.

VAKIFI
 

Šaćir Hrustanović,  uvakufio d žamijski harem, Ahmet Karabegović, uvakufio dvorište imamske kuće i mekteba, Nedžib Hasanović, 700 kvadrata za mezarje i Emin Muminović, 2.000 kvadrata za mezarje.

DOSADAŠNJI IMAMI


Prvi imam koji je započeo sa radom u novoizgrađenoj džamiji bio je ef. Ibrahim Salkanović, tu ostaje sve do svoje smrti. Efendija Salkanović je pokopan u džamijskom haremu. Poslije smrti ef. Salkanovica sa radom nastavlja ef. Rahmo iz Križevića i tu ostaje 3 godine, nakon njega džemat preuzima ef. Halim Jukić iz Teočaka, gdje službuje 10 godina. Nakon njegove smrti dzemat preuzima ef.Rašid Ahmetović, poslije 8 godina ef. Ahmetović odlazi na rad u Kozluk, a na njegovo mjesto dolazi jos jedan ef. iz Križevića ef. Avdo Hasanovic gdje službuje 7godina. Nakon njega dolazi ef.Mustafa Smajlović i tu radi 2 godine. Ef. Smajlovića mjenja ef. Rešid Bilalić koji 1975. odlazi na studije, a mjenja ga ef. Hrusto Hrustanović iz Križevića koji nažalost 1978. gubi svoj mladi život u saobraćajnoj nesreći. Potom dolazi ef. Ramo Jusić iz Rovaša, tu radi do1982. godine kada ga mjenja ef.Čikarić iz Kamenice. Ef. Nurija Čikaric tu radi 8 godina, a zatim odlazi na rad u Sapnu (Kraljeviće), a na njegovo mjesto dolazi ef. Mehmed Huremović iz Sapne.  Džemat Križevići vremenom postaje veći i samim tim stiče uslov za izgradnju još jedne džamije ovog puta u D.Križevićima i 1991. dolazi do podjele džemata na dva dijela, te  počinje izgradnja džamije. Ef. Huremović vodi već tada džemat G. Križevića sve do kraja 2005. godine. Po njegovom odlasku mjesto imama preuzima mladi ef. iz Križevića, Emir Nezirovac koji i danas obavlja tu dužnost.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062