Članci

Hvala Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova, Gospodaru Sudnjeg dana, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s na njegove ashabe i njegovu časnu porodicu.

Dragi i poštovani vjernici Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Jedna od bitni odrednica čovjeka koje ga čine čovjekom kao jedinstvenim i ne ponovljivim identitetom, neusporedivo sa bilo kojim bićem i stvorenjem jeste poznavanje, znanje i saznanje o imenima, pojmovima, definicijama i znastvenim zakonima. Ime roda, vrste i svakog bića i stvorenja pojedinačno pored njihovih zajedničkih odlika sa ostalim Allahovim stvorenjima ukazuje na njihova specifična svojstva i odlike isključivo tog roda, te vrste i tog bića pojedinačno. Ma koliko ljudi bili međusobno slični pa makar se radilo o sijamskim blizancima nikada nisu potpuno dva ista čovjeka stvorena. Zato svaki čovjek mora imati vlastito ime koje kod muslimana sa stajališta islama ima islamsko značenje sadržaj i smisao.

Ne može ime čovjeka biti naprosta kombinacija slova ili ime neke životinje ili ime sa pogrdnim i sramnim značenjem. Prije nego ga je učinio halifom Allah dž. š. je odlikovao Adema a.s. sa tri velika dara. Dao mu je najljepši lik i oblik, udahnuo je u njega ruh i podučio ga je imenima svih stvari. Ova tri dara ruh, najljepši lik i oblik i znanje o imenima čovjek ne smije pogrešnim odnosom i načinom života dovesti u pitanje. Tada nestaju crte između čovjeka i drugih bića. Ruh se čuva imanom, islamom i ahlakom, lik i oblik šerijatom, obredima, islamskim radom, postupcima ponašanjem i načinom života, a znanje o imenima tako što će se svim pripadnicima islama pa i vlastitoj djeci, što je islamska dužnost prvoga reda, nadjeti lijepa islamska imena sa islamskim sadržaje i smislom. Time se održava, čuva i štiti i dalje prenosi naš etnos i naš identitet i naša tradicija.

Ime čovjeka je njegov ukras njegov vanjski identitet i njegova lična karta i oznaka kao što je kelime i šehadet unutrašnja. Kelime i šehadet i ime čine jedinstveno čovjekovo određenje. Ime prati čovjeka od rođenja kroz cijeli život ali i poslije smrti. Konačno! Nadjeti djetetu lijepo islamsko ime spada u islamske dužnosti tradiciju i sunnet. Znameniti ashab Ebu Derda  prenosi Poslanikove riječi:»Vi će te na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva zato nadjevajte vašoj djeci lijepa islamska imena»:

Dakle, ime prati čovjeka od rođenja kroz cijeli život poslije smrti u kaburu ali i na Sudnjem danu. «Dajite djeci lijepa islamska imena jer će te se i u Džennetu po njima zvati» kaže vjerovjesnik. Jedna od pet fundamentalnih dužnosti roditelja prema djeci jeste nadjevanje lijepog islamskog imena.

«Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo islamsko ime, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na halal način i da ga oženi odnosno ako je kćerka da je uda kada dođe vrijeme za to». Dakle dječije je islamsko neopozivo pravo a roditeljska dužnost da mu da lijepo ime sa islamskim značenjem i sadržajem. Pošto su nam Allahovi vjerovjesnici uzori i ogledala u svim stvarima vjere i etike imamo imena Allahovih poslanika spomenutih u Kur anu  kao primjer. Posljednji Allahov poslanik Muhammed a.s. imao je sedmero djece: Tri sina(Kasima, Tahira i Ibrahima) i četiri kćeri( Zejnebu, Rukajju, Ummi Kulsum i Fatimu). Njegovom ocu je bilo ime Abdullah  a majci Emina. Njegove najpoznatije žene, po Kur anu majke svih muslimana, su: hazreti Hatidža, hazreti Aiša i hazreti Hafsa, a njegovi unuci su se zvali Hasan i Husejn.

Pored ovih imena koje svaki musliman mora imati na umu kad nadjeva imena svojoj djeci.

I svaka muslimanska kuća pored Kur ana sufare i ilmihala mora imati i knjigu muslimanska imena i njihova značenja.

U pogledu izbora muških imena pomaže nam i sledeći hadis:»Od vaših imena Allahu su najdraža Abdulah i Abdurahman».

S druge srane mnogobrojni su hadisi iz kojih se jasno vidi da je poslanik zabranjivao da se djeci daju neislamska imena i imena ružnih značenja. Kada bi poslaniku došao kakav čovjek ružnog imena on bi to ime zamjenio ljepšim. Nikada muslimani svojoj djeci ne smiju nadjevati neislamska imena i imena sa ružnim i sramnim značenjem. Ne smiju ih skraćivati i tako unakazivati prava imena npr: Abdulah u Avdo, Husejn u Huso, Ibrahim u Ibro itd… niti smiju jedni drugima nadjevati pogrdne nadimke kao gluho,ćoro i sl…

Nadjevanju imena djetetu treba pridati potpuno islamski karakter. To treba da bude jedna vrsta blagdana za roditelje i rodbinu djeteta. Sledeći  poslanikovu tradiciju i sunnet dijete se sedmi dan okupa lijepo namiriše i preda se imamu ili drugom učenom muslimanu koji ga sa bismilom preuzima od majke sa njim se okreće prema kibli te mu lagahnim glasom prouči ezan na desno a ikamet na lijevo uho. Poslijetoga imam će sjesti proučiti odlomak iz Kur ana  zatim dovu koju će prisutni pratiti sa riječima amin. O svemu tome nam je poslanik rekao:»U koga se rodi dijete proučite mu ezan na desno a ikamet na lijevo uho»:

 

Klanje kurbana za novorođenče

 

Ko ima mogućnost najbolje je da istovremeno sa učenjem ezana i ikameta i učenjem dove za zdravlje i sreću djeteta zakolje i kurban. Po rođenju muškog djeteta kao uspomenu na Ibrahima a.s i njegovog sina Ismaila a.s. a i kao redovni sunnet Allahovog poslanika 7, 14, 21, 28 ili bilo koji dan u životu po rođenju djeteta za muško dijete zakolju se dva a za žensko jedan kurban. Povijest bilježi da je poslanik a.s. zaklao kurbane kada su mu rođeni unuci Hasan i Husejn. O klanju kurbana za novorođenče poslanik a.s. kaže:» Kurban koji se zakolje sedmi dan na ime novorođenčeta jeste najbolja garancija za njegovu sreću a ujedno će time od djeteta biti uklonjene manje nesreće». Meso od ovog kurbana se svo podijeli siromasima rodbini i komšijama.

 

Sunećenje muške djece

 

Jedna od roditeljskih dužnost u odnosu na mušku djecu jeste i da ih osunete. Sunećenje muške djece je tradicija, put sunnet i dio jedne jedinstvene tradicije i praksa svih vjerovjesnika i njihovih ummeta. Zna se iz povijesti islama da je Allah dž.š. naredio Ibrahimu a.s . da podrezuje brkove, da dobro izapire usta, grlo, nos, da obrezuje nokte da čisti zube misvakom i da sunneti mušku djecu. U medicini su napisane biblioteke knjiga od koristi po zdravlje od obrezivanja muške djece. Muslimani se sunnete prvenstveno što slijede sunnet, put, praksu i tradiciju svih vjerovjesnika i zato što im je to  Muhammed a.s.  preporučio i vlastitim primjerom osnažio. Što se tiče sunnećenja muške djece tu su Bošnjaci kao rijetko u čemu potpuno dosljedni. Prilikom sunnećenja muške djece treba izbjegavati sve radnje i ponašanja suprotna islamu kao što su konzumiranje alkohola i drugi poroci. Treba znati da poslanikov sunnet i alkohol kao haram nikada ne idu zajedno.

 

Odgoj djece

 

Odgoj djece u duhu islama je fundamentalno pitanje roditelja, porodice, rodbine, džemata i ummeta islama. Jedna od bitnih uloga Muhammeda a.s. je da bude vjerski i moralni uzor ljudskom rodu do Sudnjeg dana. To i poslanik potvrđuje sledećim hadisom:» Uistinu sam poslan da usavršim moral kod ljudi».

O svom odgoju vjerovjesnik kaže:» Odgajao me je moj Stvoritelj i On me je najljepše odgojio». Poslanik nas u jednom hadisu izvještava kako je odgajan Sulejman a.s. od svoje majke. Majka Sulejmana a.s. rekla je :» Sinčiću moj noću mnogo ne spavaj jer pretjerano spavanje čini čovjeka siromašnim na Sudnjem danu».

Poslanik a.s. izričito naglašava:»Allahu je najdraži njegov rob koji je najljepše naravi i odgoja». Da bi čovjek bio koristan u islamskom smislu i na islamski način  živ i poslije fizičko-biološke smrti po hadisu je sledeći put:» Kada čovjek umre prestaju mu sevapi stizati osim u tri slučaja: trajne sadake, nauka kojom se svijet koristi i dobrog djeteta koje mu dovu čini».

Koliki je značaj i težina odgoja dobro ilustruju sledeće poslanikove riječi:» Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba u duhu islama nego svaki dan da podijeli sirotinji vrijednost sadake». Kakve sve posledice i teškoće donosi ne odgojeno dijete svojim roditeljima svjedoči sledeći hadis:» Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš zvanje gazije ili on tebe ubije pa postaneš šehid, pravi ti je neprijatelj tvoje ne odgojeno dijete koje je iz tvoje kičme poteklo. Zatim neprijatelj ti je tvoj imetak koji si svojim rukama zaradio a on ti postao preokupacija». Šta  je najveća vrijednost i najskuplja dragocjenost i najljepši ukras koji roditelji mogu ostaviti svojoj djeci odgovara Vjerovjesnik:» Lijep odgoj je najljepše nasljedstvo koje roditelji mogu ostavit svome djetetu». Najveću  ljubav, pažnju i brigu o djeci vodi majka. Djeca su dio njenog srca i pramen njene duše. Veća je ljubav majke prema djeci nego ljubav sve djece prema jednoj majci. U Božijoj odredbi i  majčinskoj ljubavi je garancija opstanka djece. Svaka majka više voli svoju djecu nego samu sebe. To je zakon opstanka ljudske duše. Za takvu ljubav i žrtvu Poslanik u hadisima obećava posebne nagrade:» Žena koja ostane kod svoje djece poslije smrti muža biće sa mnom u Džennetu. Ženi kojoj umre troje djece to će biti zaštita od vatre». Znamo da je namaz prva i osnovna praktična dužnost islama. U pogledu početka podučavanja djece namazu Poslanik kaže:» Kada dijete počne razlikovati koja mu je desna a koja lijeva ruka počnite ga navikavati da klanja». Ovdje se očito radi o dobrovoljnom navikavanju male djece na klanjanje prije navršetka sedme godine. Međutim  kada djeca navrše sedmu i desetu godinu nastaju dvije potpuno nove situacije:» Naređujte svojoj djeci da klanjaju kada navrše sedam godina a kaznite ih ako ne poslušaju i prisilite ih kada navrše deset godina. I razdvojite tada u postelji mušku od ženske djece». Najbolji način privikavanja djece i omladine na namaz jeste vlastiti primjer roditelja i stalno upozoravanje da se klanja.

Kao što se odgojem ukrašava i uljepšava duša tako se učenjem u ime Allaha  prosvjetlava razum. Pošto vjerovanje-iman oživljava srce a nauka rasvjetljava razum s pravom se kaže: Vjera je bez  nauke sakata a nauka bez vjere je slijepa. Pomoću odgoja i učenja postiže se da djeca ne budu ni sakata ni slijepa. Nije jedini oblik džihada da se čovjek sa oružjem u ruci bori na Allahovom putu nego je i ovo džihad: pažnja prema roditeljima, briga o djeci i porodici te briga o sebi kako čovjek ne bi pao na teret drugima. Cilj islamskog odgoja je da svaki musliman vjeruje, živi, radi, postupa, ponaša se i uspostavlja veze i odnose sa ljudima na islamski način. Cjelovita islamska briga o djeci i omladini uključuje i sticanje pozitivnih islamskih navika i običaja od najranije mladosti. Ukratko. Islam od svojih naraštaja zahtjeva identitet, prosperitet, rad, red, disciplinu, odgovornost i islamsku solidarnost.

Dragi vjernici! Na samom kraju treba da znate i to da je mladost kao jedna velika rijeka, može se na njoj izgraditi velika hidrocentrala da strujom svijetli milionima ljudi a može poplaviti sve usjeve i polja. Hidrocentrala za mladost jeste pravi islamski odgoj u protivnom umjesto struje nastaje potop.

Svemogući Bože pomozi nam da svoju djecu izvedemo na pravi put i da ih  u islamskim istinama odgojimo jer smo pred Tobom odgovorni za njih. Bože daj da ih se ne zastidimo i da se oni nas ne zastide AMIN.

 

Mirsad ef. Mumić

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062