Današnji imam Mehmed ef.Tuhčić iz Diviča, inače svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, postavljen je za imama, hatiba i muallima u džematu Divič dekretom Rijaseta IZ 12.11.2009. godine.

 HISTORIJAT DŽEMATA

Stara dzamija u DivičuTačnih podataka o gradnji džamije nema, ali se pretpostavlja da je džamija u Diviču sagrađena u 16. vijeku, što zaključujemo na osnovu naseljenosti mjesta, i na osnovu mezaristana koji potječe iz prvog doba turske vladavine.

Stara džamija je bila sagrađena od kamena, ćerpića i drveta i imala je drvenu munaru.

Hadži Hasan Bojić do temelja je oborio staru i o svom trošku 1935. godine sagradio novu džamiju na istoj lokaciji veličine 14,5 x 10,5 m i zidanu munaru od 30 m visine. Otvorenje ove džamije bilo je 1936. godine.

S desne strane od ulaza u džamiju nalazila su se 2 mezara: Hadži Hasana Bojića i Sabit ef. Aganovića. 1992 godine džamija je srušena, 1996. godine vakufsko zemljište je oduzeto od strane općine Zvornik i dodijeljeno Srpskoj Pravoslavnoj crkvi a na njenom mjestu i na 2 mezara bespravno podignuta Srpska Pravoslavna crkva. Uz Allahovu pomoć crkva je izmještena, te je sagrađena prelijepa džamija na svome starom mjestu. Svečano otvorenje džamije je bilo 24.jula 2011.godine.
 
TURBE

Ovo turbe je na Kisaru povrh Diviča, s lijevu stranu asfaltnog puta Zvornik - Sarajevo. Turbe je bilo jednostavna građevina,  zidana od kamena,  ćerpića i drveta,  pokrivena crijepom. Objekat je imao pregradu. U ovoj prostoriji od ulaza je prazan prostor za klanjanje i odmor onih koji zijarete turbe, a u drugom dijelu su smještene dvije drvene kubure, u razmaku od jedan metar, nad grobovima šehida, sa četiri jednostavno rađena nišana bez natpisa. Osnovica turbeta iznosi 11 X 5,50 m. Na turbetu nije bilo nikakva zapisa. Od turbedarskih eksponata jedino ima tug.

Prema narodnoj predaji, koja nije bez osnova, ovi šehidi su došli u Bosnu sa Sultan Fatihom. Nekoliko značajnih bojeva bilo je baš na ovom geografskom položaju gdje se danas nalazi turbe i navedeni spomenici pod imenom Kisar. Po istoj legendi, u turbetu su dva groba: emir Ahmeda i emir Alije, koji su bili dva brata, rodom iz Perzije, pa su za vrijeme Fatiha tu poginuli i na tom mjestu sahranjeni. Tradicija koja se prenosi u Zvorniku, pa i ostaloj Bosni, veli se da su tu pokopani emir Ahmed i emir Alija, a za Tatar-hana se tvrdi da im je dajdža.

Narodna predaja sačuvana u Visokom glasi da su obojica emira pripadali sejjidima. Njihova su braća šejh Ishak, šejh Ajas – begove tekije u Visokom, emir Muhamed i šejh Husejn. Po visočkoj tradiciji oni su dočekani iz zasjede i postali šehidi na skeli preko Drine. Tijela su im nađena jedno pored drugog na obali Drine, a Tatar-hana na mjestu gdje mu se i danas grob nalazi. Divičko turbe obilazili su putnici iz najudaljenijih krajeva prostranog Osmanskog carstva.

Zna se da su zijaret činili šejhovi i derviši iz Buhare, Hive, Semerkanada, Tashkenta, Teherana, Konje itd.

Idući prema Zvorniku iz Diviča, više hidroelektrane pod jezerom bilo je jedno turbe, na lokaciji Stari Vakuf oko koga je bilo groblje. Nije poznato kome je pripadalo. Može se samo predpostavljati da je riječ o nadgrobnom spomeniku prvenstvo nekog derviša ili derviškog šejha. Zadnji turbedar ovog turbeta bio je, Dedo Jošanica. Veli se, da je nosio veliku bradu i dugu kosu. Za vrijeme zikra bio je, kao bubnjar derviš baba Šupin iz Zvornika.

Pred gradskom kapijom s desne strane (idući s Diviča), bilo je sve do 1955. godine jedno obično turbe sagrađeno od kamena, ćerpića i drveta, kvadratnog oblika (4 x 4 m). U unutrašnjosti nalazila su se dva nišana bez natpisa. Prema predaji, tu je bio sahranjen neki dobri vojnik Fatih Mehmeda, koji je pri zauzeću Zvornika poginuo.

Kako je staro turbe u Diviču dotrajalo, samoinicijativno ponudio je svoj prilog od devet hiljada njemačkih maraka za temeljitu izgradnju turbeta Šaćir Hasanović iz Pobuđa, općina Bratunac. Turbe je iz temelja napravljeno od tvrdog materijala uz još fizičku i materijalnu pomoć džemata, sa dva kubeta i pokriveno bakrom. U Turbe je uvedena voda i struja.

Novo turbe je, uz veliko prisustvo naroda, otvoreno 30. jula 1989. godine.

U toku rata, turbe je bilo porušeno, međutim,  povratkom ljudi u Divič i osnivanjem džematskog odbora turbe je izgrađeno, a njegovo otvaranje je upriličeno uoči otvorenja džamije, tačnije 23.jula 2011.godine.
 
IMAMI U DŽEMATU
 
1. Ahmed ef. Hadžiefendić, rodom iz Užica, doselio u Divič krajem 1862. godine. Po zaključcima Carigradske konferencije od 4. septembra 1862. godine održane između Turske i evropskih tzv. garantnih sila: Engleske, Rusije, Francuske, Austrije, Pruske i Italije - muslimani su se morali iseliti iz cijele Srbije, pa i iz varoši Beograda, a utvrđenja Sokola i Užica imala su biti još i porušena, pa je tako iselio iz Užica i Ahmed efendija. Sa sobom je doveo četiri sina: Salih efendiju, hfz. Abdullah efendiju, Muhameda i Omera. Ahmed efendija je bio užički muftija, a po hidžretu u Divič postao je imam divičke džamije i zvornički muftija.

2. Hadži Salih efendija je naslijedio oca na muftijskoj dužnosti u Zvorniku i bio je imam džamije u Diviču. Koliko je bio na ovim dužnostima i kada je umro nije nam poznato, ali se zna da je bio živ i da je obnašao čast zvorničkog muftije 1873. godine. Kažu da je bio dobri (evlija). Pred smrt je rekao u Zvorniku ovo: „Ko god hoće, neka mi sutra dođe na dženazu“ - kad je to govorio, bio je zdrav, a sutradan je zaista umro. On je znao, kad bi ko njemu došao, zašto taj dolazi pa bi mu unaprijed to kazao.

3. Poslije smrti hadži Salih efendije, dolazi za imama divičke džamije njegov mlađi brat hfz. Abdullah efendija, zvani hodža Avdija po kome su se njegovi potomci prozvali Hadžiavdići.

4. Kada je umro hfz. Abdullah efendija, njega je zamjenio sin Asim efendije (umro 1910. godine).

5. Od 1911. godine Asim efendiju je naslijedio također sin, Salih efendija i službovao je sve do 1937. godine. S ovim imamom završava se etapa službovanja imama iz porodice Hadžiefendića u divičkoj džamiji, koji su tu časnu dužnost vršili pune 74 godine.

6. Hadži Salih efendija Kavazbašić iz Diviča, po završetku hifza i Podrinjske medrese u Zvorniku bio je postavljen od strane Ulema medžlisa za Bosnu i Hercegovinu imamom, hatibom i muallimom divičke džamije 1937. godine. Na ovoj dužnosti ostao je čitav radni vijek i 1979. godine otišao je u mirovinu kao službenik ove džamije.

7. Njega je dekretom Starješinstva Bosne i Hercegovine od 1.4.1979. godine zamijenio Ruvejd ef. Jahić koji je bio imam do poslednjeg dana kada su stanovnici ovog mjesta protjerani.

8. Dekretom Rijaseta IZ u BiH od 01.04.2003.godine na mjesto imama u džemat Divič biva postavljen Vahid ef. Kapidžić, koji na poslovima imama ostaje do 31.10.2009.godine kada ga mjenja današnji imam Mehmed ef.Tuhčić.

Mujezinsku dužnost su obavljali Šaban Hadžiefendić, umro 1903. godine i Husejn Efendić (1868 – 1965.). Poslednji je bio mujezinom ove džamije punih 40 godina.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062