Nurija Čikarić je rođen 10.05.1959. g. u D. Kamenici, od oca Adema (zvanog Mehmed) i majke Nezire rođene Grbić iz Cerske. Osnovnu školu je završio 1973.g., a Gazi Husrev-begovu medresu 1978. godine. Kao imam radio je u džematu Jošanica od 19.05.1978. godine do 27.01.1979. godine kada odlazi u JNA. Nakon odsluženja vojnog roka vraća se u džemat i ostaje do 01.12.1982. godine, kada prelazi u džemat Križeviće, a odatle 01.11.1990. godine u Kraljeviće.

Rat je proveo kao vojnik (od 08.07.1992. do 12.06.1996.) i imam u džematu. Od 13.06. 1996. godine je uz rad u džematu preuzeo dužnost glavnog imama medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Fakultet Islamskih nauka kao vanredni student upisao je 1997. godine, a diplomirao 28. januara 2004. godine.

Brak je sklopio sa Mevlijom Šabić iz Jošanice 1981. godine, ima dva sina – svršenika Behram-begove medrese (Nehrudin r. 1982. i Muhammed  r. 1986.) a od 1992. godine, staratelj je Muamere Šabić (učenica IV-c razreda BB medrese).


GRANICE DŽEMATA

 

Džemat Kraljevići se nalazi sjevero-istočno od Zvornika, na udaljenosti od 18 km. a sačinjavaju ga zaseoci: Kraljevići, Svrake i Kobilići, sa 450 kuća.

VAKUFSKA IMOVINA

 

Džamija KraljevićiPrva džamija u džematu je sagrađena tek 1985. godine, a do tada je ovaj džemat bio vezan za džamiju u Sapni, a prije nje za džamiju u Vitinici. Sva tri zaseoka imaju svoje mektebe-mesdžide koji su prvi put sagrađeni u Kraljevićima i Svrakama oko 1900. godine, a u Kobilićima oko 1931. godine (do početka gradnje džamije Kobilići su bili u sastavu džemata Međeđa).

Džemat Kraljevići ima: džamiju, tri mekteba-mesdžida, tekiju i dva imamska stana (Džamijski stan i stan mekteba-mesdžida Kobilići).

Vakufske zemlje ima oko 50 dunuma, s tim da veći dio (oko 35 dunuma) pripada mesdžidu Kobilići. Vakif džamijskog placa je bio rahmetli h. Mehmed Hasanović.

 
NAKŠIBENDIJSKA TEKIJA "ŠEJH MEHMED EF. HAFIZOVIĆ" - KRALJEVIĆI

 

Tekija u Kraljevićima

Nakšibendijska tekija u džematu Kraljevii postoji od 1998. godine. Njena prvobitna lokacija je bila izvan naselja na parceli valasništva h. Smajla Hasanovića. Objekat je bio sagrađen od drvene konstrukcije, a u toku agresije na BiH služio je kao mesdžid. Nakon agresije mjenja svoju svrhu i postaje tekija (stjecište derviša i ljudi od ibadeta). H. Smajl Hasanović je parcelu uvakufio u pomenutu svrhu. Džeza kumullahu hajr.

Obzirom da je objekat oronuo i da se nalazio izvan naselja došlo se na ideju da se gradi nova tekija u samom naselju. Sa njenom izgradnjom je početo 1. aprila 2006. godine na parceli vlasništva Islamske zajednice u centru naselja (kod džamije). Izgradnja je završena 1. maja 2007. godine, a njeno svečano otvaranje bilo je 9. juna u sklopu manifestacije "Kaimijini dani". Ponijela je ime čuvanog alima, šejha, imama i šehida Mehmed ef. Hafizovića koji je dugi niz godina radio kao imam u Malom Zvorniku. U toku svoga službovanja posebno se posvetio duhovnom odgoju ljudi. Može se smatrati obnoviteljem tarikata na prostorima sjevero-istočne Bosne. Tarikatske poslove je obavljao po privatnim kućama kroz sijela koja su trajala do kasno u noć. Sav svoj život je posvetio Tevhidu (Allahovoj jednoći) i završio ga je kao šehid. Čast nam je da jedina tekija na našem području nosi ime ovakvog Allahovog roba.
 
IMAMI U DŽEMATU

 

Imami u  mektebima Kraljevići i Svrake su (prema sjećanju h. Abdullaha Delića, rođenog 1926. godine) bili: Mustafa Delić (školovao se u Kozlučkoj medresi, r. 1876. - 1929. godine), Meho Omerović i Sinan Hamzić iz Sapne, mještani Sinan i Selim Gušić, Husejn Pjanić iz Sarača - Kalesija, Hasan Smajlović iz Glumine, Mustafa Beganović iz Glogove - Bratunac i Edhem Ahmetović iz Međeđe.

U mektebu Kobilići (prema sjećanju Alije 1929. i Sulejmena Smajlovića) imamsku službu su obavljali: Ahmet Hasanović iz Vitinice, Suljo Talović iz Cerske - Vlasenica (u toku Drugog svjetskog rata), Meho Omerović i Sinan Hamzić iz Sapne, Ahmo Garibović iz Selimovića, Ramo Mehmedović iz Nezuka, Nurija Omerović iz Sapne, Džemil Jukić i Edhem Ahmetović iz Međeđe, Mustafa Beganović iz Glogove - Bratunac, Salih Hrnjić iz D. Kamenice – Glodi i Ševko Sulejmanović iz Novog Sela.

Do početka gradnje džamije Kobilići su bili u sastavu džemata Međeđa. Prvi imam u novosagrađenoj džamiji bio je rahmetli Dželal ef. Huremović, do 01.10. 1990. godine, a od 01.11.1990. godine imamsku službu vrši Nurija ef. Čikarić.

 


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062