O IMAMU DŽEMATA
Amar ef. Gazibegović

Na službi kao imam na Kula Gradu nalazi se Ammar ef. Gazibegović r ođen 4.9.1982. godine u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, a trenutno je student FIN-a u Sarajevu.
HISTORIJAT DŽEMATA

Džamija u Kula GraduDžemat Kula Grad je najvjerovatnije jedan od najstarijih džemata na području Medžlisa IZ Zvornik. Imajući u vidu da se nastanak mjesta direktno vezuje za tvrđavu Kula Grad, predpostavlja se da su islam na ove prosore donijeli Turci Osmanlije polovinom 17. stoljeća.  U tvrđavi je izgrađena džamija, koja je bila ista kao Careva džamija u Sarajevu.


( Historija bošnjaka, prof. Dr Mustafa Imamović )

Idejno riješenje džamije RijekaPrva džamija sagrađena izvan tvrđavskih zidina sagrađena je u blizini turbeta šeih Hasana Kaimije ( lokalitet današnjeg donjeg mezarja, jedan dio se i danas naziva „ Džamijište“ , a vidljivi su tragovi temelja džamije).
Na lokalittu „Bunar“ gdje se i danas nalazi, džamija je sagrađena u periodu između 1900. i 1910. Bila je od tvrdog materijala –kamena, ali je imala drveni minaret. Drveni minaret je zamjenjen zidanim 1962. godine. Ova džamija je porušena 1984. godine i počelo je se sa izgradnjom nove koja je bila završena 1990. godine, a zadržan je minaret od stare džamije.

Početkom agresija na Bosnu i Hercegovinu 1992 godine, odmah po zauzimanju Kule grada, od strane srbo-četničke vojske, džamije je prvo zapaljena a potom i minirana ( april 1992. godine). Kao uspomena na staru džamiju, urbicid i genocid koji se desio na ovim prostrima, još uvijek se pored džamije u izgradnji nalazi dio srušenog minareta, kao svijedok i opomena svega onoga što se desilo na ovim prostorima.

Odmah po povratku u Kulu Grad 2001. zapčelo se sa obnovom porušene džamije, izgradnja je toku i očekuje se skori završetak iste.

KULTURNO-HISTORIJSKI SPOMENICI

 

Tvrđava na Kula GraduNa Kula Gradu se nalazi i stara tvrđava, po kojoj je naselje i dobilo ime. Tvrđavu je prema legendi počela da gradi prokleta Jerina u 15. vijeku, ( radi se o Jeleni ženi srpskog despota Đurađa Brankovića).

Dolaskom Turaka na ove prostore oni dorađuju tvrđavu. Tvrđava se sastojala iz tri djela; Donji, Srednji i Gornji grad. Pored toga što je od kapije na ulasku u Zvornik (gradska kapija), pa do Gornjeg grada bila povezana zidom, bile su sagrađene i tri kule, od kojih je najveća i do danas sačuvana Bijela kula bila najpoznatija. Po ovim trijema kulama i naselje Kula Grad je dobila ime.

Manje prepravke tvrđave izvršili su Austrijanci tokom vladavine Austrougarske ovim prostorima.

Pjesma o Kula Gradu

MALEHAN
U ZJENICU OKA SAV SE SMJESTI
A OPET ,
I KULA I GRAD.

OD RIJEKE SE U NJ  NEMOŽE,
ZBOKA I NEKAKO,
PA SE U GRAD OKOLO KOLE UHODI.

NIGDJE TAKVOG GRADA,
I NIGDJE GRADA S TAKVIM IMENOM.

S KULE BACIŠ KAMEN,
U ZELENJACIMA DRINSKIM,
RIBE SE UZNEMIRE.

MRKA BRDA S ONU STRANU,
NE PRESTAJU NAS MRKO GLEDATI.

TAKO VIJEKOVIMA!

                                       Nijaz Alispahić

Na mezarju na Kula Gradu se nali veći broj izuzetno zanimljivih i lijepih nišana, a posebno nišani u blizini turbeta.
MANIFESTACIJE U DŽEMATU

Na Kula Gradu se već nekoliko godina zaredom održava manifestacija pod imenom „Kaimijini dani“. To je kulturuno vjerska manifestacija na kojoj se okupljaju najznačajnija imena iz kulturnog i vjerskog života Bosne i Hercegovine.

Idejno riješenje džamije RijekaTokom Kaimijinih dana održavaju se okrugli stolovi, večeri poezije, promocija knjiga, a dodjeljuju se i nagrade za najbolje djelo izdato u prethodnoj godini, nagrada za životno djelo, i nagrade za najuspješnije radove učenika osnovnih i srednjih škola. (kliknite ovdje da pročitate više o ovoj manifestaciji).

Pored svega navedenog na Kula Gradu se nalazi i poznata džamija sa pet minareta koju je vlastitim srestvima 1991. godine sagradio hadžija Avdo Tučić sa Kule Grada. I ova džamija je tokom agresije na BiH bila porušena , a po povratku kući, hadžija Avdo je sagradio još veću i bolju džamiju.

 
TURBE ŠEJHA HASANA KAIMIJE
 

Turbe šejha Hasana KaimijeNa Kula Gradu se nalazi i turbe Šejh Hasana Kaimije, narodnog tribuna i vođe koji je nakon jedne bune u Sarajevu, stavio se na stranu sirotinje i kao kaznu za to bio doživotno prognan iz Sarajeva. Sam Hasan Kaimija (Sulejman Zrinoglu), kao svoj novi dom izabrao je svoje novo mjesto boravka na Kula Gradu, a nakon njegove smrti, kao uglednom i veoma učenom čovjeku sagrađeno je turbe. Tokom agresije na BiH turbe je bilo zapaljeno i uništeno ali je 2002. godine renovirano, i ponovo je okupljalište derviša i vjernika sa svih prostora Bosne i Hercegovine, a i šire.

U životu i djelu Hasana Kaimije, najviše govori natpis na ploči na ulazu u turbe na kome piše:

„U ovom turbetu je, moj bože, najveći prvak derviša ugledni Kaimija u svijetu poznati.
On je kristal u kristalu, svijetlo svijetiljke što baca zrake, kao da veli „Ja sam vidik bez granica“.

VAKIFI
 

Jedan od najvećih vakifa bio je sam Šejh Hasan Kaimija, koji je svo imanje ostavio porodici Šehmehmedović, koja i danas vodi računa i brine se oko održavanja turbeta.

DOSADAŠNJI IMAMI

 

1919. – 1915.  Jusuf ef. Budimlić
1930. – 1960.  Redžo ef. Mehmedović                  
1960. – 1970.  Himzo ef. Gobeljić                        
1970. – 1974.  Abdulah ef. Smajlović                   
1974. – 1976.  Ejub ef. Feković                             
1976. – 1985.  Hasib ef Ramić                               
1985. – 1987.  Mirsad ef Kaladžić
1987. – 1988.  Esad ef. Čočić                        
1988. – 1992.  Mirsad ef. Kalajdžić

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062