Imam džemata Međeđa je Mirsad Mumić. Rođen je u Zvorniku 18.03.1983. god. Osnovnu školu završio je 1998.god. u Gornjim Vukovijama. Nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2002. god. Trenutno je vanredni student Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu odsijek za imame i muallime. (Kontakt  telefon: 061/ 411- 325  ili 035/590-336).

HISTORIJAT DŽEMATA

 

Džamija u SelimovićimaPrva džamija je sagrađena prije prvog svjetskog rata, a tačan datum gradnje te džamije nije poznat, ali se pamti da je 1936. god. izgrađena džamija na mjestu gdje se nalazi i današnja, a 1937. god. Sagrađen je mekteb u Grabovcima. Staru džamiju džematlije su porušie i počele sa izgradnjom nove džamije 1990. god.

Tokom agresije na BiH objekat nije u potpunosti srušen ali je počinjena veća materijalna šteta tako da su džematlije koristile taj objekat sve do 1998. god. Obnovu džamije su započeli 1998. god. a završili je 1999. god. kada je džamija svečano i otvorena. Uz džamiju su sagrađeni i svi prateći objekti: gasulhana, imamska kuća, dva mokra čvora itd.
 

GRANICE DŽEMATA

Džematlije džemata Međeđa pamte da se ovaj džemat spominje još i prije  prvog svjetskog rata. U džemat Međeđa spadaju mjesna zajednica Međeđa i mjesna zajednica Baljkovica.

VAKIFI

Od najpoznatijih vakifa treba izdvojiti Mešić Zilku koja je uvakufila džamijski plac na kojem se nalazi današnja džamija u Međeđi,  Ahmetović Mujo uvakufio dvije njive spomenute kao Ravna gora 1 i 2  a gdje se danas nalazi šehidsko mezarje, Derva (prezime nije poznato) uvakufila Potkojnicu i drugi vakifi.

VAKUFSKA IMOVINA

Džemat Međeđa ima negdje oko 88.000 m² vakufske imovine. Poznate su parcele: Ravna gora 1 i 2, Potkojnica, Duga njiva, Brdo i mnoge druge.
 
OBIČAJI U DŽEMATU

Svadbeni običaji su takvi da gotovo većina mladenaca pristupe šeriatskom vjenčanju u mjesnoj džamiji ili u porodičnoj kući, a nakon toga slijedi tradicionalno svadbeno veselje. Vjerski i kulturni život u ovom džematu se odvija na jedan zadovoljavajući način dostojno muslimanima i njihovim običajima u ovoj sradini.
IMAMI U DŽEMATU


Od značajnih imama koji su službovali u ovom džematu treba spomenuti sledeće: Džemil ef. Jukić službovao 20. god. Edhem ef. Ahmetović službovao 17. god.  Fadil ef. Smajlović 2. god.  Ševko ef. Sulejmanović 2. god . za vrijeme rata službovao je Said ef. Ahmetović  nakon njega Zemir ef. Latifović  4 god. te Mehrudin ef. Hibić  2 god. i današnji imam Mirsad ef. Mumić.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062